Strona główna Urząd gminy Galeria Linki Kontakt

Zebranie wiejskie Żuławki - RELACJA Drukuj Stworz PDF

9 wrzeÅ›nia w Å›wietlicy wiejskiej w Å»uÅ‚awkach odbyÅ‚o siÄ™ zebranie wiejskie mieszkaÅ„ców soÅ‚ectwa. W spotkaniu uczestniczyli soÅ‚tys Dawid JarmuÅ‚, Rada SoÅ‚ecka, Radna Grażyna Cicha, Proboszcz miejscowej parafii JarosÅ‚aw Plis, a także przedstawiciele Powiatowej Komendy Policy w Nowym Dworze GdaÅ„skim, Dyrektor ZarzÄ…du Dróg Powiatowych Andrzej Suszek, Wójt Gminy Stegna Krzysztof Swat oraz mieszkaÅ„cy.

GÅ‚ównym tematem zebrania byÅ‚o rozdysponowanie funduszu soÅ‚eckiego na rok 2015. MieszkaÅ„cy soÅ‚ectwa Å»uÅ‚awki zadecydowali o przeznaczeniu Å›rodków z funduszu na wymianÄ™ okien w Å›wietlicy, zakup mebli, wsparcie OSP Drewnica, imprezy kulturalne, plan urbanistyczny miejscowoÅ›ci Å»uÅ‚awki oraz bieżące utrzymanie Å›wietlicy i placu zabaw (paliwo i olej do kosiarki itp).

Uczestnicy spotkania omawiali także bieżące sprawy sołectwa.

Liczba wyświetleń: 1097