Strona główna Urząd gminy Galeria Linki Kontakt

Propozycje stowarzyszenia Kochamy Żuławy na ostatni weekend września Drukuj Stworz PDF

WrzesieÅ„ staÅ‚ siÄ™ miesiÄ…cem intensywnej pracy Stowarzyszenia „Kochamy Å»uÅ‚awy”. Na poczÄ…tek jesieni, a w ostatni weekend wrzeÅ›nia, Stowarzyszenie zaplanowaÅ‚o aż 2 wydarzenia.

- Spacer z przewodnikiem po Żuławkach i Drewnicy
- Wydarzenie „Z muzykÄ… przez Å»uÅ‚awy


Å»uÅ‚awki i Drewnica – spacer z przewodnikiem
 

W dniu 28.09.14 r. odbÄ™dzie siÄ™ kolejny spacer z cyklu „Zwiedzamy Å»uÅ‚awy”.


Tym razem Stowarzyszenie „Kochamy Å»uÅ‚awy” zaprasza do Å»uÅ‚awek i Drewnicy – dwóch wsi, które ze wzglÄ™du na liczbÄ™ zabytków, bywajÄ… nazywane „żywym skansenem”.


28.09.14 r., niedziela, godzina 11.00


W programie:
• domy żuÅ‚awskie - również podcieniowe
• wiatrak koźlak
• krajobraz kulturowy Å»uÅ‚awek i Drewnicy
• inne zabytkowe obiekty
• poczÄ™stunek

Co warto wiedzieć?
• udziaÅ‚ bezpÅ‚atny
• przewodnik: Tomasz Sosnowski
• zbiórka: godzina 11.00 – na parkingu przy Å›wietlicy w Å»uÅ‚awkach
• organizujemy kolejnÄ… zbiórkÄ™ psiej karmy dla przytuliska w Nowym Dworze GdaÅ„skim
• uczestniczÄ…c w wycieczce oÅ›wiadczasz, że zapoznaÅ‚eÅ› siÄ™ i akceptujesz nasz regulamin dostÄ™pny na stronie www.kochamyzulawy.pl

Organizatorzy: Stowarzyszenie „Kochamy Å»uÅ‚awy”, Stowarzyszenie „Drewnica”, SoÅ‚ectwo Å»uÅ‚awki, SoÅ‚ectwo Drewnica, Klub Kobiet w Å»uÅ‚awkach

Z muzyką przez Żuławy

Stowarzyszenie „Kochamy Å»uÅ‚awy” zaprasza mÅ‚odych Å»uÅ‚awiaków, na wydarzenie przygotowane specjalnie z myÅ›lÄ… o nich. Celem projektu „Z muzykÄ… przez Å»uÅ‚awy” jest ukazanie piÄ™kna Å»uÅ‚aw oraz rozbudzenie zamiÅ‚owania do nich, wÅ›ród dzieci i mÅ‚odzieży, przy zastosowaniu akceptowalnych i lubianych przez nich form oddziaÅ‚ywania, jakimi sÄ… muzyka czy zajÄ™cia praktyczne. Dodatkowo Stowarzyszenie chcÄ™ zwrócić uwagÄ™ na poszanowanie wÅ‚asnoÅ›ci intelektualnej twórców muzyki.


Dla mÅ‚odych ludzi muzyka staÅ‚a siÄ™ nieodÅ‚Ä…cznym elementem ich życia. Dlatego Stowarzyszenie „Kochamy Å»uÅ‚awy” postanowiÅ‚o pokazać mÅ‚odym Å»uÅ‚awiakom jak wiele wspólnego ma region, w którym mieszkajÄ… z tym co tak bardzo lubiÄ…. Ponieważ ich wiedza na oba tematy czÄ™sto nie jest zbyt obszerna, Stowarzyszenie zamierza wskazać, jak wydobyć piÄ™kno, które majÄ… na wyciÄ…gniÄ™cie rÄ™ki, zachÄ™cić do odkrywania wdziÄ™ku Å»uÅ‚aw, uÅ›wiadomić im, że to nie tylko pÅ‚aski teren, a muzyka wbrew przyjÄ™tym przekonaniom to nie tylko „techno”. Stowarzyszenie pragnie nauczyć odbiorców szacunku do otaczajÄ…cego ich Å›wiata oraz pracy, jakÄ… wykonujÄ… twórcy muzyki, pokazujÄ…c jak tworzy siÄ™ muzykÄ™ i zachÄ™cajÄ…c do nabywania jej z legalnych źródeÅ‚.


„Z muzykÄ… przez Å»uÅ‚awy” – 27.09.2014 r. godzina 12.00 – Å»uÅ‚awski OÅ›rodek Kultury w Nowym Dworze GdaÅ„skim.
Więcej informacji nawww.kochamyzulawy.pl


Projekt „Z muzykÄ… przez Å»uÅ‚awy” dofinansowano ze Å›rodków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu Dom Kultury + Inicjatywy lokalne 2014.

Liczba wyświetleń: 897