Strona główna Urząd gminy Galeria Linki Kontakt

Zebranie Wiejskie Drewnica - RELACJA Drukuj Stworz PDF

25 września w siedzibie OSP w Drewnicy odbyło się zebranie wiejskie.
W spotkaniu uczestniczyÅ‚o rekordowo dużo mieszkaÅ„ców, na tle innych zebraÅ„ wiejskich w gminie Stegna, bo aż 91 osób, a także SoÅ‚tys MirosÅ‚awa Arcabowicz, Rada SoÅ‚ecka, Radny Zbigniew GrudzieÅ„ oraz Wójt Gminy Stegna Jolanta Kwiatkowska.


GÅ‚ównym tematem zebrania byÅ‚ fundusz soÅ‚ecki. MieszkaÅ„cy rozstrzygali o rozdysponowaniu Å›rodków pozostaÅ‚ych z bieżącego roku oraz na rok 2015. 


W trakcie zebrania przedstawiono dwa pomysÅ‚y na wykorzystanie Å›rodków przekazywanych corocznie przez gminÄ™: wniosek przygotowany przez radÄ™ soÅ‚eckÄ… oraz wniosek przygotowany przez inicjatorów projektu "Zielona Wyspa". W wyniku gÅ‚osowania do sfinansowania w ramach funduszu mieszkaÅ„cy wybrali drugi wniosek. Zgodnie z tym Å›rodki z funduszu soÅ‚eckiego na 2015 rok w soÅ‚ectwie Drewnica zostanÄ… wykorzystane na:plac zabaw, zakup sztandaru i organizacja jubileuszu OSP Drewnica oraz wsparcie klubu sportowego WisÅ‚a.

Liczba wyświetleń: 998