Strona główna Urząd gminy Galeria Linki Kontakt

Zebranie Wiejskie Stegna - RELACJA Drukuj Stworz PDF

24 września w Zespole Szkół w Stegnie odbyło się zebranie wiejskie sołectwa Stegna.


Było to kolejne z cyklu zebrań dotyczących ustalenia przeznaczenia środków z funduszu sołeckiego na rok 2015. Z mieszkańcami Stegny spotkali się Sołtys Mariusz Ogrodowski, Rada Sołecka, Przewodnicząca Rady Gminy Dorota Chojna, Wiceprzewodniczący Rady Gminy Piotr Wiatr oraz Wicewójt Gminy Stegna Krzysztof Swat.
Podczas spotkania mieszkańcy zdecydowali o przeznaczeniu środków z funduszu sołeckiego na 2015 rok na przygotowanie dokumentacji projektowej oraz przygotowanie terenu na powstanie centrum sportowo-rekreacyjnego dla młodzieży. Proponowane miejsce powstania miejsca przyjaznego dla młodzieży w Stegnie to plac, o przekazanie którego Rada Sołecka wystąpiła do gminy Stegna (plac przy ulicy Gdańskiej vis a vis GOK), ale decyzję o ostatecznym miejscu usytuowania centrum rekreacyjnego podejmie w przyszłym roku nowa rada sołecka wraz z mieszkańcami Stegny.





Liczba wyświetleń: 760