Strona główna Urząd gminy Galeria Linki Kontakt

Marzec 2011 Drukuj Stworz PDF

1. Informacja z dziaÅ‚alnoÅ›ci Gminnego OÅ›rodka Pomocy SpoÅ‚ecznej za 2010 rok ze szczególnym uwzglÄ™dnieniem udzielanej pomocy mieszkaÅ„com Gminy Stegna

2. Informacja z dziaÅ‚alnoÅ›ci Gminnego OÅ›rodka Kultury za 2010 rok oraz omówienie programu dziaÅ‚ania na rok 2011. Ocena stanu i kosztów użytkowania obiektów

3. PrzyjÄ™cie programu wspóÅ‚pracy Gminy Stegna z organizacjami pozarzÄ…dowymi i innymi podmiotami prowadzÄ…cymi dziaÅ‚alność pożytku publicznego na terenie Gminy Stegna na 2011 rok

4. Ocena realizacji Wieloletniego Planu Inwestycyjnego

5. Utworzenie funduszu sołeckiego na 2012 rok

6. Informacja z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej za rok 2010

7. Analiza programu opieki nad zabytkami dla gminy Stegna na lata 2008-2012 oraz ewntualne zmiany uchwaÅ‚y z dnia 12.10.2010 r. w sprawie okreÅ›lenia zasad udzielania dotacji na prace przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków

8. Podsumowanie sezonu zimowego oraz wniosku na następną zimę

 

Liczba wyświetleń: 1322