Strona główna Urząd gminy Galeria Linki Kontakt

KONFRONTACJE TWÓRCZOŚCI ARTYSTYCZNEJ Drukuj Stworz PDF

Malujesz obrazy, Å›piewasz, grasz na jakimÅ› instrumencie, tworzysz rÄ™kodzieÅ‚o, interesujesz siÄ™ fotografiÄ… lub masz nietuzinkowe zainteresowania, którymi chcesz siÄ™ podzielić z innymi?

ZgÅ‚oÅ› siÄ™ do nas ! Nie chowaj swoich talentów !

Przyjdź do Gminnego Ośrodka Kultury w Stegnie

i zaprezentuj swojÄ… twórczość szerszej publicznoÅ›ci!!!

 

15.10.2014, godz.: 17:00, Sala Widowiskowa GOK w Stegnie – Inauguracja Konfrontacji

W programie: wernisaż wystawy obrazów, zdjęć przedstawiajÄ…cych przyrodÄ™, życie codzienne i historiÄ™ powiatu nowodworskiego, prezentacja multimedialna o Å»uÅ‚awach i Mierzei WiÅ›lanej

 

23.10.2014, godz.: 17:00, Sala Widowiskowa GOK w Stegnie

28.10.2014, godz.: 17:00, Sala CAL przy OSP w Mikoszewie

– Prezentacja lokalnych zespoÅ‚ów muzycznych

W programie: PrzeglÄ…d lokalnych muzyków – zespoÅ‚ów, solistów, konkurs na najlepszy wystÄ™p o nagrodÄ™ publicznoÅ›ci (nagroda rzeczowa o wartoÅ›ci 300 zÅ‚)

 

18.10.2014, godz.: 12:00 – 16:00, Sala Widowiskowa GOK w Stegnie

25.10.2014, godz.: 12:00 – 16:00, Sala CAL przy OSP w Mikoszewie

– Jarmark lokalnych twórców rÄ™kodzieÅ‚a

W programie: Prezentacja rękodzieła, warsztaty.

 

14.11.2014, godz.: 17:00, Å›wietlica w Rybinie – Uroczyste zakoÅ„czenie Konfrontacji

W programie: występy artystyczne, prezentacja multimedialna z Konfrontacji, wymiana doświadczeń między uczestnikami, poczęstunek.

 

ChÄ™tnych wziÄ™cia udziaÅ‚u w KONFRONTACJACH TWÓRCZOÅšCI ARTYSTYCZNEJ (PrzeglÄ…d lokalnych muzyków oraz Jarmark lokalnych twórców rÄ™kodzieÅ‚a) zapraszamy do wysÅ‚ania zgÅ‚oszenia (GOK w Stegnie - ul. GdaÅ„ska 60, 82-103 Stegna,tel/fax: 55-247-82-92, e-mail: [email protected]do dnia 13.10.2014 r. Zależy nam na tym, aby prezentowana twórczość odnosiÅ‚a siÄ™ w jak najwiÄ™kszym stopniu do tożsamoÅ›ci kulturowej i wyrażaÅ‚a przynależność do regionu Å»uÅ‚aw i Mierzei WiÅ›lanej. Dlatego zgÅ‚oszone propozycje bÄ™dÄ… podlegać naszej weryfikacji, celem wyÅ‚onienia najciekawszych zdjęć, obrazów, it. Warunkiem udziaÅ‚u zespoÅ‚ów muzycznych i solistów bÄ™dzie miejsce zamieszkania lub prowdzenia dziaÅ‚alnoÅ›ci na terenie Powiatu Nowodworskiego oraz ukoÅ„czenie 18 roku życia.

 

WSTĘP WOLNY NA WSZYSTKIE IMPREZY!!!

PrzedsiÄ™wziÄ™cie ma na celu prezentacjÄ™ lokalnych artystów, twórców i pasjonatów.

 

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

Europa inwestujÄ…ca w obszary wiejskie

Projekt "Rozwijanie aktywnoÅ›ci spoÅ‚ecznoÅ›ci lokalnej poprzez organizacjÄ™ Konfrontacji TwórczoÅ›ci Artystycznej oraz doposażenie Gminnego OÅ›rodka Kultury w Stegnie" jest wspóÅ‚finansowany ze Å›rodków UE w ramach dziaÅ‚ania 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

logo

Załączniki

Typ Opis Data Dodał
załącznik KARTA ZGŁOSZENIA - zespoÅ‚y muzyczne i soliÅ›ci 2014-10-02 14:10:59
załącznik KARTA ZGŁOSZENIA - rÄ™kodzieÅ‚o 2014-10-02 14:10:33
Liczba wyświetleń: 1028