Strona główna Urząd gminy Galeria Linki Kontakt

Podsumowanie ćwiczenia pk. "CYSTERNA 2014" Drukuj Stworz PDF

W dniu 2 października w miejscowości Rybina, na skrzyżowaniu dróg powiatowych Nr 2324G i 2320G odbyły się ćwiczenia pod kryptonimem „CYSTERNA 2014”.

 

Głównym założeniem ćwiczenia było organizacja i prowadzenie działań ratowniczo – gaśniczych podczas wypadku drogowego i pożaru cysterny przewożącej paliwa płynne.

 

Ćwiczenie miało na celu określenie poziomu koordynacji działań poszczególnych służb i instytucji w tym jednostek ochrony przeciwpożarowej, służby zdrowia, służb zapewnienia ładu i porządku publicznego oraz Urzędu Gminy w Stegnie, w tym Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego Gminy Stegna.

 

Ćwiczenie pozwoliło zweryfikować procedury postępowania przyjęte w Gminnym Planie Zarządzania Kryzysowego Gminy Stegna min. uruchomienie Stałego Dyżuru Wójta Gminy Stegna, ewakuacji I stopnia oraz ostrzegania i alarmowania ludności w przypadku zagrożenia.

 

W dniu 7 października 2014r. w siedzibie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Dworze Gdańskim odbyło się omówienie i podsumowanie ćwiczenia. W spotkaniu uczestniczyli:

- st. bryg Krzysztof Ostasz – Komendant Powiatowy PSP w Nowym Dworze Gdańskim;

- st. kpt. Tomasz Komoszyński – Zastępca Komendanta Powiatowego PSP w Nowym Dworze Gdańskim;

- podinsp. Tomasz Pawlak – Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Nowym Dworze Gdańskim;

- Beata Kuchta - Zarząd Dróg Powiatowych w Nowym Dworze Gdańskim,

- Artur Piotrowicz – Prezes Powiatowego Centrum Zdrowia w Malborku;

- Marta Kowalska - Powiatowe Centrum Zdrowia w Malborku;

- Jolanta Kwiatkowska – Wójt Gminy Stegna;

- Mariusz Sowiński – Podinspektor ds. Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Gminy Stegna.

 

Podczas spotkania omówiony został przebieg ćwiczenia, w tym wszelkie uwagi dotyczące działania poszczególnych służb i instytucji, jak również wnioski, które są niezbędne do działalności bieżącej.

 

Zdjęcia:1-9 OSP Jantar-dh Igor Pawlicki,9-16 UG Stegna

Liczba wyświetleń: 1024