Strona główna Urząd gminy Galeria Linki Kontakt

Podsumowanie ćwiczenia pk. "CYSTERNA 2014" Drukuj Stworz PDF

W dniu 2 października w miejscowoÅ›ci Rybina, na skrzyżowaniu dróg powiatowych Nr 2324G i 2320G odbyÅ‚y siÄ™ ćwiczenia pod kryptonimem „CYSTERNA 2014”.

 

GÅ‚ównym zaÅ‚ożeniem ćwiczenia byÅ‚o organizacja i prowadzenie dziaÅ‚aÅ„ ratowniczo – gaÅ›niczych podczas wypadku drogowego i pożaru cysterny przewożącej paliwa pÅ‚ynne.

 

Ćwiczenie miaÅ‚o na celu okreÅ›lenie poziomu koordynacji dziaÅ‚aÅ„ poszczególnych sÅ‚użb i instytucji w tym jednostek ochrony przeciwpożarowej, sÅ‚użby zdrowia, sÅ‚użb zapewnienia Å‚adu i porzÄ…dku publicznego oraz UrzÄ™du Gminy w Stegnie, w tym Gminnego ZespoÅ‚u ZarzÄ…dzania Kryzysowego Gminy Stegna.

 

Ćwiczenie pozwoliÅ‚o zweryfikować procedury postÄ™powania przyjÄ™te w Gminnym Planie ZarzÄ…dzania Kryzysowego Gminy Stegna min. uruchomienie StaÅ‚ego Dyżuru Wójta Gminy Stegna, ewakuacji I stopnia oraz ostrzegania i alarmowania ludnoÅ›ci w przypadku zagrożenia.

 

W dniu 7 października 2014r. w siedzibie Komendy Powiatowej PaÅ„stwowej Straży Pożarnej w Nowym Dworze GdaÅ„skim odbyÅ‚o siÄ™ omówienie i podsumowanie ćwiczenia. W spotkaniu uczestniczyli:

- st. bryg Krzysztof Ostasz – Komendant Powiatowy PSP w Nowym Dworze GdaÅ„skim;

- st. kpt. Tomasz KomoszyÅ„ski – ZastÄ™pca Komendanta Powiatowego PSP w Nowym Dworze GdaÅ„skim;

- podinsp. Tomasz Pawlak – ZastÄ™pca Komendanta Powiatowego Policji w Nowym Dworze GdaÅ„skim;

- Beata Kuchta - ZarzÄ…d Dróg Powiatowych w Nowym Dworze GdaÅ„skim,

- Artur Piotrowicz – Prezes Powiatowego Centrum Zdrowia w Malborku;

- Marta Kowalska - Powiatowe Centrum Zdrowia w Malborku;

- Jolanta Kwiatkowska – Wójt Gminy Stegna;

- Mariusz SowiÅ„ski – Podinspektor ds. BezpieczeÅ„stwa i ZarzÄ…dzania Kryzysowego UrzÄ™du Gminy Stegna.

 

Podczas spotkania omówiony zostaÅ‚ przebieg ćwiczenia, w tym wszelkie uwagi dotyczÄ…ce dziaÅ‚ania poszczególnych sÅ‚użb i instytucji, jak również wnioski, które sÄ… niezbÄ™dne do dziaÅ‚alnoÅ›ci bieżącej.

 

Zdjęcia:1-9 OSP Jantar-dh Igor Pawlicki,9-16 UG Stegna

Liczba wyświetleń: 1179