Strona główna Urząd gminy Galeria Linki Kontakt

"Dobrze inwestuj w dobro!" - warsztat z zarzÄ…dzania finansami w organizacji Drukuj Stworz PDF

JesteÅ› przedstawicielem organizacji pozarzÄ…dowej, spoÅ‚ecznikiem, liderem? A może przedstawicielem samorzÄ…du lokalnego? Prowadzisz fundacjÄ™ lub stowarzyszenie? Chcesz, aby twoja organizacja pozarzÄ…dowa dobrze radziÅ‚a sobie z finansami? Przyjdź na bezpÅ‚atny warsztat "Dobrze inwestuj w dobro": 29.10.2014 (Å›roda) w godz. 8:30 – 15:30 w GdaÅ„sku.

 

Przyjdź na warsztat „Dobrze inwestuj w dobro!” i dowiedz siÄ™ wiÄ™cej na temat:

- racjonalnego zarzÄ…dzania finansami

- budżetowania projektów i budowania rezerw finansowych

- rachunkowości i sprawozdawczości w organizacjach pozarządowych

- budowania funduszy wieczystych i zarzÄ…dzania nimi

- analizowania ofert instytucji finansowych.

 

29.10.2014 (Å›roda) w godz. 8:30 – 15:30, Stowarzyszenie Morena: ul. JaÅ›kowa Dolina 7, GDAŃSK

 

Organizatorzy zapewniajÄ…:

- wyspecjalizowanÄ… kadrÄ™ trenerskÄ…

- materiały szkoleniowe

- poczęstunek w trakcie zajęć.

 

Udział w warsztatach jest bezpłatny! Liczba miejsc ograniczona!

 

Warunkiem wziÄ™cia udziaÅ‚u w warsztatach jest wypeÅ‚nienie formularza zgÅ‚oszeniowego on-line i przesÅ‚anie na adres: [email protected] wypeÅ‚nionej ankiety potrzeb, dot. szkolenia (zaÅ‚Ä…cznik), do 28.10.2014.

Ankieta potrzeb w zakresie tematycznym szkolenia (do pobrania)

 

WiÄ™cej informacji o warsztatach: Fundacja Pokolenia, Artur Rajkowski [email protected], tel. 791 939 395

WiÄ™cej informacji o projekcie na stronie www.funduszewieczyste.pl, w zakÅ‚adce „Inwestuj w dobro”.

Liczba wyświetleń: 839