Strona główna Urząd gminy Galeria Linki Kontakt

KONFRONTACJE TWÓRCZOŚCI ARTYSTYCZNEJ - Prezentacja lokalnych zespołów muzycznych w Mikoszewie, fotorelacja Drukuj Stworz PDF

We wtorek 28.10.2014 w Sali CAL przy OSP w Mikoszewie odbyÅ‚a siÄ™ druga część Prezentacji lokalnych zespoÅ‚ów muzycznych i solistów w ramach KONFRONTACJI TWÓRCZOÅšCI ARTYSTYCZNEJ. Uczestnicy spotkania dzielnie walczyli o wzglÄ™dy zgromadzonych widzów – o nagrodÄ™ publicznoÅ›ci ! W Mikoszewie wystÄ…pili:
- ZespóÅ‚ COGRESSIO
- Maciej Stęplewski
- Duet Wokalny MIERZEJA
- ZespóÅ‚ Å»UŁAWSKIE BURSZTYNKI
- Małgorzata Suliga
- ZespóÅ‚ SEKRET
- Danuta Podsiadło
- ZespóÅ‚ FALE
- ZespóÅ‚ THE BEST
- ZespóÅ‚ SYSTEM.
Publiczność bawiÅ‚a siÄ™ wspólnie przy znanych i lubianych przebojach. Organizatorzy czÄ™stowali uczestników barszczem czerwonym oraz pierogami  
Na zakoÅ„czenie spotkania zostaÅ‚y policzone gÅ‚osy Prezentacji lokalnych zespoÅ‚ów muzycznych i solistów w Stegnie i w Mikoszewie.

Głosy podzieliły się następująco:


23.10.2014 - Stegna:
I miejsce - Duet Mierzeja (22 głosy)
II miejsce - ZespóÅ‚ FALE (19 gÅ‚osów)
III miejsce - ZespóÅ‚ FILA BAND (7 gÅ‚osów)
III miejsce - ZespóÅ‚ THE BEST (7 gÅ‚osów)

28.10.2014 - Mikoszewo
I miejsce - ZespóÅ‚ Å»UŁAWSKIE BURSZTYNKI (14 gÅ‚osów)
II miejsce - ZespóÅ‚ FALE (12 gÅ‚osów)
III miejsce - Danuta PodsiadÅ‚o (11 gÅ‚osów)
IV miejsce - ZespóÅ‚ CONGRESSIO (10 gÅ‚osów)

Gratulujemy wszystkim artystom oraz dziękujemy za ich zaangażowanie !
Zapraszamy także PaÅ„stwa na Uroczyste zakoÅ„czenie Konfrontacji TwórczoÅ›ci Artystycznej, które odbÄ™dzie siÄ™ w Å›wietlicy w Rybinie 14.11.2014 o godzinie 17:00. W programie znajdzie siÄ™ wystÄ™p zwyciÄ™skich zespoÅ‚ów muzycznych oraz wrÄ™czenie nagród, prezentacja multimedialna z Konfrontacji oraz poczÄ™stunek. Podczas spotkania bÄ™dziemy mogli podsumować tegoroczne Konfrontacje TwórczoÅ›ci Artystycznej (mamy nadziejÄ™, że nie ostatnie   oraz przede wszystkim miÅ‚o spÄ™dzić czas.

 

Fotorelacja z wydarzenia jest dostÄ™pna pod linkiem: http://www.stegna.naszgok.pl/news/konfrontacje-tworczoci-artystycznej-prezentacja-lokalnych-zespoow-muzycznych-i-solistow-mikoszewo-fotorelacja


Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich
Europa inwestujÄ…ca w obszary wiejskie
Projekt "Rozwijanie aktywnoÅ›ci spoÅ‚ecznoÅ›ci lokalnej poprzez organizacjÄ™ Konfrontacji TwórczoÅ›ci Artystycznej oraz doposażenie Gminnego OÅ›rodka Kultury w Stegnie" jest wspóÅ‚finansowany ze Å›rodków UE w ramach dziaÅ‚ania 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

logo

 

logo

Liczba wyświetleń: 917