Strona główna Urząd gminy Galeria Linki Kontakt

Prawo dla organizacji pozarzÄ…dowych Drukuj Stworz PDF

Wraz z poczÄ…tkiem listopada rusza cykl szkoleÅ„ skierowanych do  organizacji pozarzÄ…dowych i osób zainterowanych tematykÄ… trzeciego sektora. W trakcie siedmiu szkoleÅ„, które bÄ™dÄ… siÄ™ odbywać na Wydziale Prawa i Administracji pomiÄ™dzy 5 listopada a 17 grudnia,  przedstawione zostanÄ…  zagadnienia takie jak: tworzenie NGO, udziaÅ‚ NGO w postÄ™powaniach prawnych i w procesie legislacyjnym czy też tworzenie prawa wewnÄ™trznego organizacji. Szkolenia bÄ™dÄ… jednak przede wszystkim miaÅ‚y wymiar praktyczny tz. uczestnicy szkolenia bÄ™dÄ… uczyć siÄ™ tworzyć dokumenty, pisać uwagi, wnioski, uchwaÅ‚y.

 

Projekt jest wspóÅ‚finansowany ze Å›rodków Gminy Miasta GdaÅ„ska w ramach wsparcia realizacji zadania publicznego „Prawo organizacji pozarzÄ…dowych – teoria i praktyka”, a partnerem IM w realizacji projektu jest Stowarzyszenie Forum Rad Dzielnic. Patronat nad przedsiÄ™wziÄ™ciem objęła natomiast GdaÅ„ska Rada Organizacji PozarzÄ…dowych.

 

ZachÄ™camy do zapoznania siÄ™ ze SzczegóÅ‚owym harmonogramem i do wziÄ™cia udziaÅ‚u w szkoleniach. ZgÅ‚oszenia prosimy przesyÅ‚ać na adres mailowy [email protected]

 

Udział w szkoleniach jest bezpłatny.

 

Liczba wyświetleń: 818