Strona główna Urząd gminy Galeria Linki Kontakt

Zestawienie i wykorzystanie kwot na rok 2011 Drukuj Stworz PDF

Harmonogram wykonania zadań realizowanych w 2011 r. w ramach funduszu sołeckiego

Lp. Sołectwo Opis przedsięwzięcia Kwota Osoby odpowiedzialne za realizację
1 Stegna Nie złożono wniosku 0  
2 Jantar Zakup  ławek i koszy betonowych 6.302,00
Przygotowanie imprez kulturalnych -  Dzień Rybaka  - 7 500
Zakup i montaż elementu zestawu wielofunkcyjnego na placu zabaw Jantarze Leśniczówka  - 11 000,00
24 802,00 J. Prończuk  - soltys
A. Marcinkowski   U.G
I. Grudniewska    GOK

A. Marcinkowski   U.G
3 Mikoszewo  Wyposażenie Centrum Aktywności Lokalnej 23 637,00                    23 637,00 I. Mickiewicz -  sołtys
I. Grudniewska  GOK
4 Izbiska  Zakup wyposażenia do pomieszczeń Świetlicy Wiejskiej w miejscowości Izbiska 7 143,00 7 143,00 Z. Włuka -  sołtys

I. Grudniewska  GOK
5 Przemysław Rozbudowa boiska sportowego w Przemysławiu 12 872,00 12 872,00 I. Popielarz - sołtys
A. Marcinkowski   UG.
6 Drewnica Założenie lamp oświetleniowych na istniejących słupach -
24 802,00
24 802,00 A. Mirosława - sołtys
S. Garbowski  UG.
7 Dworek Remont drogi gminnej w Niedźwiedzicy  10 000,00
Remont świetlicy 13 438,00
23 438,00 L. Stępień - sołtys

S. Garbowski  UG
I. Grudniewska  GOK
8 Bronowo Uzupelnienie  oświetlenia we wsi Wiśniówka 6 000,00
Utworzenie Centrum Rekreacyjno Sportowego 9 115,00
Ogrodzenie Remizy Strażackiej w Broniewie   5 000,00
20 115,00 J. Żytkowski - sołtys

S. Garbowski  - UG
A. Marcinkowski  UG
A. Marcinkowski  UG
9 Rybina Uzupełnienie oświetlenia drogowego wsi Rybina  w rejonie drogi 247  -     17 337,00 17 337,00 J. Kogut  - soltys
S. Garbowski  -  UG
10 Chełmek Oświetlenie 5 630,00 5 630,00 B. Przyboojewska
S. Garbowski  UG.
11 Chełmek
Osada
Zakup transport i montaż mobilnego pomostu pływajacego 8 850,00
Zakup garażu blaszanego 1 500,00
 Koszenie boiska sportowego 600,00
Zakup tablicy informacyjnej   856,00
11 806,00 J. Milczanowski - soł
S. Garbowski  - UG.
A. Marcinkowski - UG.
A. Marcinkowski -UG.
A. Marcinkowski -UG.
12 Świerznica Oświetlenie  8 259,00 8 259,00 L.Smoliński - sołtys
S. Garbowski -  UG
13 Głobica Doświetlenie wsi 6 201,00 6 201,00 S. Szal  Sołtys
S. Garbowski
14 Chorążówka Remont drogi przeciwpowodziowej  - 6 399,00 6 399,00 K. Kos  - sołtys
S. Garbowski  - UG.
15 Tujsk Budowa chodnika  w Tujsku 11 652,00
Budowa placu zabaw  Nowotna 10 000,00
21 652,00 W. Kolasa  - sołtys
S. Garbowski  UG.
A. Marcinkowski  UG.
16 Stobiec Zakup kompletu zestawu oczyszczalni ekologicznej  6 000,00
 Zakup polbruku na parking przy świetlicy 3 375,00
9 375,00 A. Machula  - sołtys

J. Szewczyk  - UG
A. Marcinkowski
17 Stegienka Ogrodzenie placu zabaw Stegienka Osada  9 000,00
 Zakup kosiarki żyłkowej  Stegienka i Steg. Osada 1 000,00
Zakup gabloty do świetlicy  Stegienka  1 000,00
 Zakup żaluzji okiennych do świetlicy w Stegience 400,00
Organizacja festynu otwarcie placu zabaw  Osada  951,00
12 351,00 P. Hoppe  - sołtys
A. Marcinkowski  UG
A. Marcinkowski UG
I. Grudniewska GOK
I. Grudniewska  GOK
I. Grudniewska  GOK
18 Żuławki Remont świetlicy wiejskiej   15 000,00
Zakup kosiarki spalinowej, opryskiwacza, osprzętu do prac porządkowych ( świetlica boisko, park) 4 991,00
19 991,00 D. Jarmuł  - soltys
I. Grudniewska  UG

A. Marcinkowski  UG
19 Junoszyno Wykonanie wiaty wolnostojącej z wyposażeniem 14 832,00 14 832,00 A. Górska  - sołtys
A. Marcinkowski
    Razem 270 642,00  
Liczba wyświetleń: 5394