Strona główna Urząd gminy Galeria Linki Kontakt

Szkolenie w ramach projektu pn. „RADY POŻYTKU DO STANDARDOWEGO UŻYTKU” dla ngo- oraz przedstawicieli samorządów z naszego powiatu Drukuj Stworz PDF

Pomorska Rada Organizacji PozarzÄ…dowych zaprasza organizacje pozarzÄ…dowe, przedstawicieli samorzÄ…dów powiatu nowodworskiego do  udziaÅ‚u w szkoleniu organizowanym w ramach projektu pn. "RADY POÅ»YTKU DO STANDARDOWEGO UÅ»YTKU"(http://cio.slupsk.pl/tutorials-mainmenu-34/rady-poytku-do-standardowego-uytku)

Tematyka szkolenia: Rady DziaÅ‚alnoÅ›ci Pożytku Publicznego – podstawy prawne, kompetencje, dobre praktyki, cele i misja PRPP Powiatu Nowodworskiego, zasady planowania strategicznego – metoda foresight, wstÄ™p do planowania strategicznego: analiza metodÄ… SWOT, PEST, przygotowanie projektu strategii RDPP Powiatu Nowodworskiego do konsultacji z organizacjami pozarzÄ…dowymi dziaÅ‚ajÄ…cymi na rzecz mieszkaÅ„ców powiatu.

Szkolenie odbÄ™dzie siÄ™ 28-30 listopada 2014 w JastrzÄ™biej Górze.
Szkolenie jest bezpłatne. Organizatorzy zwracają także koszty dojazdu.

ZgÅ‚oszenia DO PIÄ„TKU 21 LISTOPADA przyjmuje przewodniczÄ…cy ROP NDG Artur Milarski pod nr tel 785400302 lub mailowo ropn[email protected]

Liczba osób jest ograniczona. Poniżej agenda szkolenia.


Liczba wyświetleń: 792