Strona główna Urząd gminy Galeria Linki Kontakt

Koncepcja zagospodarowania rekreacyjno-turystycznego dla obszaru Leśnego Kompleksu Promocyjnego Lasy Elbląsko-Żuławskie Drukuj Stworz PDF

Biuro UrzÄ…dzania Lasu i Geodezji LeÅ›nej OddziaÅ‚ w Gdyni w zwiÄ…zku z wykonywaniem projektu „Koncepcja zagospodarowania rekreacyjno – turystycznego dla obszaru LeÅ›nego Kompleksu Promocyjnego Lasy ElblÄ…sko – Å»uÅ‚awskie”, obejmujÄ…cego szczegóÅ‚owÄ… aktualizacjÄ™ stanu zaplecza turystycznego i rekreacyjnego oraz wszelkich walorów kulturowych i przyrodniczych w zasiÄ™gu terytorialnym wspomnianego obiektu, zwraca siÄ™ z propozycjÄ… udostÄ™pnienia nadesÅ‚anych przez PaÅ„stwa danych w szczególnoÅ›ci na temat:

 

1)      Bazy noclegowej,

2)     Bazy gastronomicznej.

 

Jeśli jesteście Państwo właścicielami np. agroturystyki, baru lub innego obiektu związanego z turystyką (stajnie, wypożyczalnie itp.) to:

 

1) zrób zdjÄ™cie swego obiektu,

2) podaj lokalizacjÄ™ (adres, wspóÅ‚rzÄ™dne geograficzne),

3) napisz klika sÅ‚ów reklamujÄ…cych Twój obiekt.

 

JeÅ›li chcecie wskazać w Waszej okolicy na elementy mogÄ…ce podnieść walory turystyczne (nieznane do tej pory takie jak np. gÅ‚azy, walory krajobrazowe, zapomniane zabytki, miejsca kultu itd.) to również nadeÅ›lijcie takie informacje w formacie jak powyżej opisano.

 

Pozyskane od PaÅ„stwa dane zostanÄ… zamieszczone na stronie internetowej o walorach turystycznych regionu. Każdy zgÅ‚oszony obiekt otrzyma swój kod QR dziÄ™ki któremu turysta przy pomocy zdjÄ™cia wykonanego telefonem komórkowym automatycznie otrzyma dostÄ™p do informacji na temat konkretnego miejsca. KorespondencjÄ™ prosimy wysÅ‚ać drogÄ… mailowÄ… lub tradycyjnÄ… pocztÄ….

 

Osoba do kontaktu ze strony BULiGL O. Gdynia:

Nina Maziarczyk

Pracownia Sozologiczna nr tel. +48 539 952 497

[email protected]

adres do korespondencji: Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej Oddział w Gdyni

ul. Świętojańska 44, 81-393 Gdynia

 

Liczba wyświetleń: 832