Strona główna Urząd gminy Galeria Linki Kontakt

Wydanie opowiadań edukacyjnych pt. Mierzeja W. i jej Duch Drukuj Stworz PDF

 

                                                                     

 

Gmina Stegna przystapiÅ‚a do realizacji projektu Mierzeja W. i jej Duch wspóÅ‚finansowanego ze Å›rodków Unii Europejskiej a dokÅ‚adniej ze Å›rodków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Projekt ten dotyczy operacji z zakresu maÅ‚ych projektów w ramach dziaÅ‚ania 413 ,,Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" objÄ™tego PROW na lata 2007-2013.

 

W ramach projektu powstanie publikacja Mierzeja W. i jej Duch, w której wykorzystane zostanÄ… zasoby historyczne i przyrodnicze regionu. Projekt swoim zasiÄ™giem oddziaÅ‚owuje  na caÅ‚y obszar LGD poprzez promocjÄ™ regionu,  co wpÅ‚ynie na podniesienie Å›widomoÅ›ci kultywowania tradycji regionalnych oraz promowania dziedzictwa krajobrazowo-przyrodniczego regionu. W miesiÄ…cu grudzieÅ„ 2014 r.  zorganizowane zostanie 10  zajęć tematycznych w placówkach oÅ›wiatowych na obszarze LGD.  Projekt realizowany jest w Partnerstwie z Parkiem Krajobrazowym ,,Mierzeja WiÅ›lana", Stowarzysznie Strefa Turystyczna Nogat oraz Stowarzysznie Rozwoju MiejscowoÅ›ci Jantar. Adresaci Projetu poznajÄ… dziedzictwo kulturowe oraz przyrodÄ™ Å»uÅ‚aw i Mierzei WiÅ›lanej.

 

Terminy Spotkań:

1. Marynowy -SzkoÅ‚a podstawowa w Marynowach, Marynowy 32, 82-100 Nowy Dwór GdaÅ„ski, 08.12.14r.  godz.    8.00
2. Lubieszewo - SzkoÅ‚a Podstawowa w Lubieszewie, Lubieszewo 63, 82-100 Nowy Dwór GdaÅ„ski, 08.12.14r godz. 10.45
3. Nowy Dwór GdaÅ„ski - Å»uÅ‚awski Park Historyczny, ul. Kopernika 17, 82-100 Nowy Dwór GdaÅ„ski,09.12.14 godz. 11.30
4. Tujsk - ZespóÅ‚ SzkóÅ‚ w Tujsku, Tujsk 55, 82-103 Stegna, 10.12.2014 godz. 10.00 II spotkanie godz. 12.10
5. Jantar - ZespóÅ‚ SzkóÅ‚ w Jantarze, ul. Rybacka 66B, 82-103 Stegna, 11.12.2014r. godz. 7.45
6. Stegna ZespóÅ‚ SzkóÅ‚ w Stegnie, ul. PowstaÅ„ców Warszawy 2, 82-103 Stegna, 16.12.2014r. godz. 9.00
7. Sztutowo - ZespóÅ‚ SzkóÅ‚ w Sztutowie , ul. Szkolna 13, 82-110 Sztutowo, 18.12.2014 godz. 8.00 drugie spotkanie o godz. 10.15
8. Ostaszewo - ZespóÅ‚ SzkóÅ‚ w Ostaszewie, ul. KoÅ›ciuszki 22, 82-112 Ostaszewo, 19.12.2014 godz. 9.20

Liczba wyświetleń: 1121