Strona główna Urząd gminy Galeria Linki Kontakt

RSO - Regionalny System Ostrzegania Drukuj Stworz PDF

Ostrzeżenia o nawaÅ‚nicach, powodzi czy innych zdarzeniach, mogÄ…cych zagrażać naszemu życiu lub zdrowiu, od 1 stycznia 2015 roku bÄ™dziemy mogli zobaczyć w telefonach komórkowych (smartfonach) i na ekranie telewizorów. Umożliwi to Regionalny System Ostrzegania (RSO).

 

Regionalny System Ostrzegania to usÅ‚uga powiadamiania obywateli o lokalnych zagrożeniach nie tylko na stronach internetowych urzÄ™dów wojewódzkich, ale też w telewizji i aplikacjach na komórki. Komunikaty dotyczÄ… różnego rodzaju lokalnych zagrożeÅ„, jak np. klÄ™ski żywioÅ‚owe i sytuacje na drogach. 

 

„ChciaÅ‚bym podkreÅ›lić, że komunikaty generowane za pomocÄ… Regionalnego Systemu Ostrzegania bÄ™dÄ… dotyczyÅ‚y tylko naprawdÄ™ istotnych zdarzeÅ„. Nie bÄ™dzie tam ostrzeżeÅ„ dotyczÄ…cych np. niewielkiego korka, utrudnieÅ„ na drogach czy przymrozków ” – powiedziaÅ‚ Andrzej Halicki, minister administracji i cyfryzacji.

 

Minister Halicki zapowiada również, że już wkrótce w aplikacji na telefony komórkowe pojawi siÄ™ opcja „push”, dziÄ™ki której powiadomienia z ostrzeżeniami bÄ™dÄ… siÄ™ pojawiaÅ‚y na telefonach bez koniecznoÅ›ci „wchodzenia” w aplikacjÄ™. „Dotyczy to oczywiÅ›cie osób, które posiadajÄ… zainstalowanÄ… aplikacjÄ™ RSO w swoich urzÄ…dzeniach mobilnych.” – mówi szef MAC.

 

 Jak to dziaÅ‚a

Komunikat tworzy wojewódzkie centrum zarzÄ…dzania kryzysowego.

Ostrzeżenie pojawia się:

 • na stronach internetowych urzÄ™dów wojewódzkich
 • w TVP Regionalnej (telegazeta od str. 430, platforma hybrydowa, napisy DVB)
 • w aplikacji mobilnej (systemy operacyjne Android, iOS, WindowsPhone).

 

 

W telewizorze

Komunikaty pojawiajÄ… siÄ™ na ekranie telewizora w formie napisów. W zwiÄ™zÅ‚y sposób informujÄ… i odsyÅ‚ajÄ… do szczegóÅ‚ów, np. umieszczonych na konkretnej stronie telegazety. W telewizorach dostosowanych do potrzeb telewizji hybrydowej (czyli Å‚Ä…czÄ…cej telewizjÄ™ z internetem) istnieje możliwość przejÅ›cia na stronÄ™ oferujÄ…cÄ… np. filmowÄ… informacjÄ™ dotyczÄ…cÄ… zagrożenia.

 

 

W komórce

BezpÅ‚atna aplikacja RSO jest dostÄ™pna w sklepach z aplikacjami na poszczególne platformy (Google Play, Apple App Store, Windows Phone Store). Można jÄ… wyszukać w sklepach po sÅ‚owach kluczowych „RSO” oraz „Regionalny System Ostrzegania”.

 

Aplikacja na system Android - do pobrania pod tym linkiem

 

Aplikacja na system Apple - IOS do pobrania pod tym linkiem

 

Aplikacja na system Windows Phone - do pobrania pod tym linkiem.

 

 

Oprócz tego w części dla kierowców pojawiajÄ… siÄ™ informacje drogowe.

 

 

Aplikacja telefoniczna zaopatrzona zostaÅ‚a również w część zawierajÄ…cÄ… poradniki postepowania w sytuacjach kryzysowych. Poradniki opracowane przez MAC i RCB pogrupowane zostaÅ‚y w nastÄ™pujÄ…ce kategorie:

 • Poradnik obywatela;
 • Alarmowanie i ostrzeganie;
 • Ewakuacja;     
 • Pożary;     
 • Powodzie i podtopienia;
 • Skażenia, epidemie, zatrucia;
 • Pogodowe zjawiska ekstremalne;
 • Terror;     
 • Bezpieczny wypoczynek;
 • Zagrożenia naturalne i techniczne.

 

Aktualnie trwajÄ… prace nad uruchomieniem systemu wysyÅ‚ania ostrzeżeÅ„ za pomocÄ… SMS-ów.

 

Ważne daty:

 

 • 13 listopada 2014 r. Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji podpisaÅ‚o umowÄ™ z TelewizjÄ… PolskÄ… (TVP).

Określa ona harmonogram wdrażania systemu:

 

 • 1 stycznia 2015 r. RSO bÄ™dzie w peÅ‚ni wykorzystywany w TVP Regionalnej i w aplikacji na komórkÄ™.

 

 • 1 lipca 2015 r. RSO obejmie wszystkie kanaÅ‚y TVP nadawane w naziemnej telewizji cyfrowej.

 

 

Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące Regionalnego Systemu Ostrzegania znajdują się na stronie Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji.

 

Regionalny System Ostrzegania w ramach pilotażu zostaÅ‚ przetestowany we wszystkich województwach. Pilotaż zakoÅ„czyÅ‚ siÄ™ 31 sierpnia 2014 r. Jego realizacja byÅ‚a możliwa dziÄ™ki wdrożeniu Naziemnej Telewizji Cyfrowej, a także wspóÅ‚pracy pomiÄ™dzy TelewizjÄ… PolskÄ… SA, Ministerstwem Administracji i Cyfryzacji oraz IMGW.

 

ŹródÅ‚o: http://www.gdansk.uw.gov.pl

Liczba wyświetleń: 1426