Strona główna Urząd gminy Galeria Linki Kontakt

Zaproszenie do pracy nad ustanowieniem żuławskiego standardu kulinarnego Drukuj Stworz PDF


Serdecznie zapraszam do udziału w pracach grupy wypracowującej standard kulinarny Żuław delty Wisły. W pracach nad stworzeniem standardu mogą wziąć udział wszystkie zainteresowane osoby, w tym: restauratorzy, przedstawiciele branży gastronomicznej i hotelarskiej, członkowie kół gospodyń wiejskich, hobbiści kulinarni, producencie rolni i rolnicy, przedstawiciele stowarzyszeń i samorządów, osoby znający specyfikę Żuław i ich tradycje materialne i niematerialne. 

W ramach projektu Ustanowienie standardu tradycyjnych kulinariów żuławskich realizowanego przez Stowarzyszenie Żuławy w powyższy sposób zostanie wypracowany „Standard kulinarny Żuław delty Wisły”.

Grupa pracująca nad standardem opracuje metodą warsztatową w trakcie pięciu spotkań dokument zawierający rekomendacje standardu, określający warunki wpisania produktu kulinarnego na listę kulinariów żuławskich oraz procedurę otrzymania przez produkt lub danie żuławskie certyfikatu „smaku żuławskiego”.

Spotkania odbywać się będą w pięć kolejnych czwartków, począwszy od 22 stycznia 2015 r., w Restauracji Willa Joker w Nowym Dworze Gdańskim (ul. Sienkiewicza 3) o godzinie 17.30.

Każdy z uczestników otrzyma pamiątkowy certyfikat uczestnictwa, niewielkie honorarium za włożoną pracę oraz poczęstunek w trakcie kolejnych spotkań.

Raport opracowany przez moderatora grupy będzie zawierał standard kulinariów żuławskich (postanowienia wstępne – preambułę, podstawy prawne, przedmiot standardu, misję i cel standardu kulinarnego Żuław delty Wisły, zakres podmiotowy, rzeczowy i przestrzenny, stosowane procedury, zasady monitoringu i ewaluacji oraz regulacje nadzwyczajne). Standard zostanie opublikowany na stronie www.smakzulawski.pl, w kolportowanej szeroko ulotce, a także w prasie. Informacja zostanie przesłana do wszystkich samorządów żuławskich, w tym także członków Stowarzyszenia Żuławy, do regionalnych izb rolniczych (pomorskiej i warmińsko-mazurskiej), szkół i bibliotek, kół gospodyń wiejskich, PODR, urzędów marszałkowskich województwa pomorskiego i warmińsko-mazurskiego. 
Grupa standaryzująca przyjmie również identyfikację graficzną (w tym logo) „smaku żuławskiego”. 

Wszystkich zainteresowanych proszę o wypełnienie formularza zgłoszeniowego w załączeniu i przesłaniu najpóźniej do 19 stycznia 2015 roku na adres e-mailowy: biuro@stowarzyszeniezulawy.org.pl.
Informacji można zasięgnąć również telefonicznie pod numerem 509396900.
O zakwalifikowaniu do pracy w grupie kandydaci zostaną poinformowani e-mailem przed rozpoczęciem pracy grupy, najpóźniej 21 stycznia 2015 r.


Załączniki

Typ Opis Data Dodał
załącznik 2015-01-13 10:25:36 Lasota Alina
Liczba wyświetleń: 751