Strona główna Urząd gminy Galeria Linki Kontakt

REMONT TOALET W ZESPOLE SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM W DREWNICY Drukuj Stworz PDF

W dniu 5 stycznia br. w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Drewnicy odbyło się uroczyste otwarcie wyremontowanych sanitariatów, w którym uczestniczyła Pani Wójt Ewa Dąbska, Zastępca Wójta Pan Tomasz Gajewski oraz Radni Gminy Stegna. Materiały budowlane i wykończeniowe do remontu wszystkich łazienek na terenie placówki zostały zakupione w ramach dofinansowania ze środków PFRON w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami II”. Całkowity koszt remontu wyniósł 160 000 zł z tego Gminy Stegna przeznaczyła ze środków własnych na zakup materiałów 30 000 zł , natomiast  130 000 zł pochodziło z  projektu z wkładem własnym Gminy Stegna w wysokości 52 000 zł.

Liczba wyświetleń: 701