Strona główna Urząd gminy Galeria Linki Kontakt

REMONT TOALET W ZESPOLE SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM W DREWNICY Drukuj Stworz PDF

W dniu 5 stycznia br. w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Drewnicy odbyÅ‚o siÄ™ uroczyste otwarcie wyremontowanych sanitariatów, w którym uczestniczyÅ‚a Pani Wójt Ewa DÄ…bska, ZastÄ™pca Wójta Pan Tomasz Gajewski oraz Radni Gminy Stegna. MateriaÅ‚y budowlane i wykoÅ„czeniowe do remontu wszystkich Å‚azienek na terenie placówki zostaÅ‚y zakupione w ramach dofinansowania ze Å›rodków PFRON w ramach „Programu wyrównywania różnic miÄ™dzy regionami II”. CaÅ‚kowity koszt remontu wyniósÅ‚ 160 000 zÅ‚ z tego Gminy Stegna przeznaczyÅ‚a ze Å›rodków wÅ‚asnych na zakup materiaÅ‚ów 30 000 zÅ‚ , natomiast  130 000 zÅ‚ pochodziÅ‚o z  projektu z wkÅ‚adem wÅ‚asnym Gminy Stegna w wysokoÅ›ci 52 000 zÅ‚.

Liczba wyświetleń: 769