Strona główna Urząd gminy Galeria Linki Kontakt

SPOTKANIE DOTYCZĄCE TRAS ROWEROWYCH R-9 i R – 10 Drukuj Stworz PDF

08.01.2015 w Departamencie Turystyki i Promocji UrzÄ™du MarszaÅ‚kowskiego odbyÅ‚o siÄ™ kolejne spotkanie dotyczÄ…ce przebiegu tras rowerowych R – 9 oraz R – 10. Na spotkaniu GminÄ™ Stegna reprezentowaÅ‚a Pani Wójt Ewa DÄ…bska oraz ZastÄ™pca Wójta Pan Tomasz Gajewski.

Przedmiotowe Å›cieżki sÄ… przedsiÄ™wziÄ™ciem strategicznym w przyszÅ‚ym okresie programowania unijnego pn. „Pomorskie Trasy Rowerowe.”.

SamorzÄ…dy nadmorskie borykajÄ… siÄ™ z problemem przebiegu trasy przez teren leÅ›ny, co wymaga dodatkowych ustaleÅ„ z Lasami PaÅ„stwowymi. Również Gmina Ostaszewo zmieniÅ‚a przebieg swojej trasy. Bez zmian jest propozycja przedstawiona przez samorzÄ…d Powiatu oraz samorzÄ…d Gminy Nowy Dwór GdaÅ„ski.

Liczba wyświetleń: 787