Strona główna Urząd gminy Galeria Linki Kontakt

SPOTKANIE NA TEMAT OBSZARU FUNKCJONALNEGO ŻUŁAWY Drukuj Stworz PDF

W piÄ…tek 09 stycznia 2015 roku z inicjatywy Starosty Nowodworskiego Pana Zbigniewa Ptak w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze GdaÅ„skim odbyÅ‚o siÄ™ spotkanie edukacyjno – informacyjne dotyczÄ…ce obszarów funkcjonalnych. W przedsiÄ™wziÄ™ciu uczestniczyli przedstawiciele UrzÄ™du MarszaÅ‚kowskiego dr Adam MikoÅ‚ajczyk z Departamentu Rozwoju Regionalnego i Przestrzennego, Dyrektor Pomorskiego Biura Planowania Regionalnego Krzysztof Wojcieszyk, wÅ‚odarze wszystkich samorzÄ…dów powiatu nowodworskiego, ZarzÄ…d Powiatu oraz Radni Powiatu Nowodworskiego. Na spotkaniu GminÄ™ Stegna reprezentowaÅ‚a Pani Wójt Ewa DÄ…bska oraz ZastÄ™pca Wójta Pan Tomasz Gajewski.

Tematem spotkania byÅ‚o utworzenie Obszaru Funkcjonalnego Å»uÅ‚awy oraz jego funkcjonowania w kontekÅ›cie obecnej perspektywy finansowania unijnego na lata 2014 – 2020 oraz jego dalszego dziaÅ‚ania po roku 2020. Obszar Funkcjonalny to zwarty ukÅ‚ad przestrzenny skÅ‚adajÄ…cy siÄ™ z funkcjonalnie powiÄ…zanych terenów, charakteryzujÄ…cych siÄ™ wspólnymi uwarunkowaniami i przewidywanymi, jednolitymi celami rozwoju.


Liczba wyświetleń: 790