Strona główna Urząd gminy Galeria Linki Kontakt

Ogólnopolski Konkurs Grantowy "Programu Równać Szanse 2015" Drukuj Stworz PDF

 

Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży ogłasza
"Ogólnopolski Konkurs Grantowy" w ramach Programu
"Równać Szanse 2015" Polsko-AmerykaÅ„skiej Fundacji WolnoÅ›ci.

 

Celem konkursu jest wsparcie projektów organizacji pozarzÄ…dowych, których celem ma być rozwój umiejÄ™tnoÅ›ci spoÅ‚ecznych mÅ‚odych ludzi przydatnych zarówno w ich obecnym, jak i dorosÅ‚ym życiu.

 

O dotacje do 40 000 zÅ‚ na dziaÅ‚ania trwajÄ…ce 15 miesiÄ™cy realizowane pomiÄ™dzy  1 lipca 2015 r., a 30 listopada 2016 r. (prowadzone ze staÅ‚Ä…, minimum 20-osobowÄ… grupÄ… mÅ‚odzieży w wieku 13-19 lat) mogÄ… ubiegać siÄ™ organizacje pozarzÄ…dowe (zarejestrowane w formie stowarzyszeÅ„ lub fundacji) z miejscowoÅ›ci do 20 tysiÄ™cy mieszkaÅ„ców.

 

Ogólnopolski Konkurs Grantowy skÅ‚ada siÄ™ z dwóch etapów. W pierwszym etapie konkursu wnioskujÄ…cy przygotowujÄ… diagnozÄ™ Å›rodowiska lokalnego, w drugim (do którego zakwalifikujÄ… siÄ™ laureaci pierwszego etapu) organizacje przygotujÄ… plan 15-miesiÄ™cznych dziaÅ‚aÅ„ zgodnych z celem konkursu.

 

Termin nadsyÅ‚ania wniosków w pierwszym etapie mija 10 marca  2015 roku, o godzinie 12:00.

 

Poniżej zamieszczamy link do strony, w której zostaÅ‚y zawarte zasady konkursu, wzór formularza wniosku, instrukcjÄ™ wypeÅ‚niania wniosku oraz kryteria oceny merytorycznej diagnozy.

 

http://www.rownacszanse.pl/warte_uwagi/konkursy_dotacyjne/

 

 

Liczba wyświetleń: 686