Strona główna Urząd gminy Galeria Linki Kontakt

Dynamizacja rozwoju Mierzei Wiślanej, doskonalenie efektywnych metod promocji poprzez współpracę samorządów i lokalnych organizacji turystycznych. Drukuj Stworz PDF

W dniu 20 stycznia br. w hotelu Tristan w KÄ…tach Rybackich odbyÅ‚o siÄ™ spotkanie przedstawicieli ZarzÄ…dów Lokalnych Organizacji Turystycznych ze Stegny, Sztutowa i Krynicy Morskiej z przedstawicielami SamorzÄ…dów z Mierzei WiÅ›lanej oraz Starostwa Powiatowego. GminÄ™ Stegna na spotkaniu reprezentowaÅ‚a Pani Wójt Ewa DÄ…bska oraz ZastÄ™pca Wójta Pan Tomasz Gajewski. Na spotkaniu poruszane byÅ‚y tematy wspóÅ‚pracy pomiÄ™dzy SamorzÄ…dami a Lokalnymi Organizacjami Turystycznymi w celu opracowania wspólnej promocji Mierzei WiÅ›lanej. Obecni na spotkaniu przedstawiciele postanowili powoÅ‚ać zespóÅ‚ osób, który bÄ™dzie zajmowaÅ‚ siÄ™ koordynacjÄ… wspólnych dziaÅ‚aÅ„.


Liczba wyświetleń: 816