Strona główna Urząd gminy Galeria Linki Kontakt

„CICHA NOC" WŚRÓD KSIĄŻEK Drukuj Stworz PDF

Czwartkowy wieczór 22 stycznia upÅ‚ynÄ…Å‚ w Bibliotece w Stegnie na Drugim Wspólnym Åšpiewaniu KolÄ™d.  PiÄ™kne gÅ‚osy pani Elżbiety WojtuÅ„ i Urszuli Olenicz oraz pana Janusza Swajdy  poprowadziÅ‚y naszych goÅ›ci w cudowny Å›wiat tradycyjnych polskich kolÄ™d.

WielkÄ… niespodziankÄ™ sprawiÅ‚ nam  uczeÅ„ pierwszej klasy Igor Senwicki. WykonujÄ…c utwór „Gwiazdeczka” uÅ›wietniÅ‚ nasze wspólne kolÄ™dowanie.

Uczestnikami spotkania byli przyjaciele i użytkownicy Biblioteki, a zaszczycili nas swojÄ… obecnoÅ›ciÄ… zastÄ™pca wójta Stegny Tomasz Gajewski oraz wicestarosta Barbara Ogrodowska, dyrektor ZespoÅ‚u Szkolno-Przedszkolnego w Drewnicy Iwona BÅ‚oÅ„ska, dyrektor Gminnego OÅ›rodka Kultury w Stegnie Izabela Grudniewska.

Atmosfera spotkania byÅ‚a bardzo ciepÅ‚a, miÅ‚a, serdeczna. ZÅ‚ożyliÅ›my sobie wzajemnie życzenia noworoczne i umówiliÅ›my siÄ™ na wspólne Å›piewanie kolÄ™d za rok. DziÄ™kujemy wszystkim uczestnikom za przybycie i aktywne uczestnictwo i zapraszamy do udziaÅ‚u w naszych przyszÅ‚ych dziaÅ‚aniach.

Liczba wyświetleń: 1049