Strona główna Urząd gminy Galeria Linki Kontakt

badanie ankietowe dla organizacji pozarzÄ…dowych Drukuj Stworz PDF

Szanowni Państwo,

 

Zwracamy siÄ™ z uprzejmÄ… proÅ›bÄ… o wypeÅ‚nienie ankiety, której celem jest analiza jakoÅ›ci  i satysfakcji z wspóÅ‚pracy pomiÄ™dzy przedstawicielami trzeciego sektora a UrzÄ™dem MarszaÅ‚kowskim Województwa Pomorskiego. 

Niniejsza ankieta ma na celu nie tylko ocenÄ™ dotychczasowej wspóÅ‚pracy, ale również ma pokazać nowe kierunki dziaÅ‚aÅ„, które wspólnie podejmiemy.

Pragniemy podkreÅ›lić, że ankieta zostaÅ‚a przygotowana przez zespóÅ‚ miÄ™dzysektorowy, czyli przedstawicieli: UrzÄ™du MarszaÅ‚kowskiego Województwa Pomorskiego, Pomorskiej Rady DziaÅ‚alnoÅ›ci Pożytku Publicznego, Pomorskiej Rady Organizacji PozarzÄ…dowych.                                     

Ankieta jest anonimowa i dotyczy wspóÅ‚pracy za rok 2014. BÄ™dzie  dostÄ™pna on-line pod linkiem  http://ankietyedukacyjne.pomorskie.eu/index.php/296362/lang-pl do 10 lutego br.

ankieta dot. wspóÅ‚pracy z UrzÄ™dem MarszaÅ‚kowskim Województwa Pomorskiego

 

Dziękujemy za wypełnienie ankiety

Liczba wyświetleń: 751