Strona główna Urząd gminy Galeria Linki Kontakt

Spotkanie z sołtysami w sprawie organizacji III Turnieju Sołectw - relacja Drukuj Stworz PDF

PROTOKÓŁ

Z ZEBRANIA DOTYCZĄCEGO ORGANIZACJI

III TURNIEJU SOŁECTW GMINY STEGNA 2015

Stegna, 29.01.2015 r.


1. Rozpoczęcie spotkania

Dnia 29.01.2015 r. o godz.: 09:30, w Gminnym Ośrodku Kultury w Stegnie, odbyło się zebranie odnośnie organizacji III Turnieju Sołectw Gminy Stegna. Spotkanie otworzył Rafał Tokarski (Podinspektor ds. turystyki, promocji i sportu UG w Stegnie).

2. Sprawdzenie listy obecności

W zebraniu uczestniczyli sołtysi wraz z przedstawicielami mieszkańców, organizatorzy TS (potwierdzone załączoną listą obecności): Wiesława Gierszewska (sołtys Świerznicy), Mirosława Arcabowicz (sołtys Drewnicy), Stanisław Szal (sołtys Głobicy), Józef Kogut (sołtys Rybiny), Jadwiga Siwa (sołtys Jantara), Piotr Hoppe (sołtys Stegienki), Jerzy Żytkowski (sołtys Bronowa), Aneta Milczanowska (sołectwo Chełmek – Osada), Marta Masłoń (sołectwo Bronowo), Bogumiła Duraj (sołectwo Bronowo), Dorota Kasperska (sołectwo Bronowo), Alicja Krysiewicz (sołectwo Stegna), Rafał Tokarski (Podinspektor ds. turystyki, promocji i sportu UG w Stegnie), Izabela Grudniewska (dyrektor GOK w Stegnie), Diana Widanka (kierownik GOK w Stegnie).

3. Omawiane zagadnienia

a) Podjęcie decyzji o wyborze dwóch konkurencji sportowych.

Sołtysi poszczególnych sołectw (lub ich przedstawiciele – sołectwo Stegna i Chełmek Osada) zdecydowali jednomyślnie, że w tegorocznej edycji Turnieju Sołectw powinny się znaleźć dwie dodatkowe konkurencje sportowe. Odbyło się głosowanie na dwie dyscypliny sportowe. Głosy rozłożyły się następująco: 4 głosy – DART, 4 głosy – SZACHY, 3 głosy – tenis stołowy, 3 głosy – zawody wędkarskie, 2 głosy – siatkówka plażowa, 1 głos – bilard. Sołtysi oraz przedstawiciele sołectw głosowali także na wybór miejsca, w których mają się odbyć zawody. Głosy rozłożyły się następująco: 4 głosy – JANTAR, 3 głosy – DREWNICA, 2 głosy – STEGNA. Postanowiono również, że obie konkurencje odbędą się w tym samym terminie, tj.25.04.2015. 

Do konkurencji dart należy wyznaczyć dwie osoby z danego sołectwa (kobietę i mężczyznę – bez względu na wiek), natomiast do konkurencji szachy należy wyznaczyć 1 osobę (bez podziału na wiek i płeć).

b) Wybór miejsca festynów.

Pan Rafał Tokarski wyjaśnił wszystkim zebranym, że ze względu na ograniczone środki finansowe, pragniemy połączyć Turniej Sołectw z festynami zaplanowanych w ramach funduszy sołeckich. Sołectwo Chełmek Osada zadeklarowało chęć organizacji jednego z festynów w Chełmku – Osadzie dnia 06.06.2015. Pozostali uczestnicy zebrania nie zgłosili sprzeciwu.

Sołtys Jerzy Żytkowski zaproponował, aby drugi festyn odbył się w Bronowie 15.08.2015 r. Izabela Grudniewska - Dyrektor GOK w Stegnie wykluczyła ten dzień z uwagi na inne wydarzenia kulturalne, które są zaplanowane w tym samym czasie (zakończenie XXXIV Międzynarodowego Festiwalu Organowego w kościele w Stegnie oraz Festyn w Mikoszewie). Temat pozostał nadal do rozpatrzenia podczas następnego zebrania.

c) Propozycje konkurencji sportowo – rekreacyjnych

Diana Widanka zaprezentowała przykładowe konkurencje sportowo – rekreacyjne, które mogą pojawić się podczas Turnieju Sołectw. Ustalono także, że każde sołectwo może przesłać swoje propozycje zabaw do dnia 28.02.2015. Konkurencje mają być dostosowane dla różnych grup wiekowych (dzieci i dorośli). Uczestnicy zdecydowali także, że ilekroć w regulaminie TS mowa jest o dzieciach, będą to osoby do 12 roku życia (włącznie). Pozostałe osoby będą przydzielone do kategorii osób dorosłych.

4. Zapytania/uwagi zgłaszane przez uczestników

Izabela Grudniewska zapytała uczestników, czy wysokość nagród za zeszłoroczny TS była satysfakcjonująca,  czy należy coś w tej kwestii zmienić. Przedstawiciele sołectw uznali, że kwoty za miejsca od I-III były wystarczające, jednak w tym roku należałoby nagrodzić wszystkie sołectwa biorące udział w Turnieju Sołectw, a nie tylko do VI miejsca, jak miało to miejsce w ubiegłym roku. Wszyscy zebrani jednomyślnie zaakceptowali przedstawioną propozycję.

5. Koniec spotkania

Organizatorzy zakończyli spotkanie o godzinie 10:50.

 

 

Protokół przedstawiła:  Diana Widanka

Protokół zatwierdzili:  Izabela Grudniewska  oraz  Rafał Tokarski

 

DO KOŃCA LUTEGO 2015 ZOSTAŁ WYDŁUŻONY TERMIN ZGŁASZANIA SOŁECTW DO UDZIAŁU W III TURNIEJU SOŁECTW. ZACHĘCAMY DO ZGŁASZANIA SWOICH POMYSŁÓW NA KONKURENCJE SPORTOWO - REKREACYJNE, KTÓRE BĘDĄ ROZGRYWANE PODCZAS TRZECH FESTYNÓW (na propozycje czekamy do 28.02.2015).

Liczba wyświetleń: 1038