Strona główna Urząd gminy Galeria Linki Kontakt

Spotkanie z Dyrekcją Lasów Państwowych Drukuj Stworz PDF

W dniu 10.02 br. w Urzędzie Gminy Stegna odbyło się spotkanie z przedstawicielami Dyrekcji Lasów Państwowych. Tematem spotkania była sprawa wyrażenia przez Ministra Środowiska zgody na zmianę przeznaczenia w miejscowym planie zagospodarowanie przestrzennego gminy Stegna 9,01 ha gruntów leśnych Skarbu Państwa pozostających w zarządzie Nadleśnictwa Elbląg i Urzędu Morskiego w Gdyni, na cele nierolnicze i nieleśne pod funkcje turystyczne, turystyczno-rekreacyjne, usługowe związane z turystyką oraz pod funkcje połączeń komunikacyjnych. W/g ustaleń z Ministerstwem Środowiska konieczne będzie przeprowadzenie wizji lokalnej w terenie z udziałem przedstawiciela Ministra Środowiska. Spotkanie zaplanowano na dzień 12 lutego br.


 

Liczba wyświetleń: 785