Strona główna Urząd gminy Galeria Linki Kontakt

Spotkanie z Dyrekcją Lasów Państwowych Drukuj Stworz PDF

W dniu 10.02 br. w UrzÄ™dzie Gminy Stegna odbyÅ‚o siÄ™ spotkanie z przedstawicielami Dyrekcji Lasów PaÅ„stwowych. Tematem spotkania byÅ‚a sprawa wyrażenia przez Ministra Åšrodowiska zgody na zmianÄ™ przeznaczenia w miejscowym planie zagospodarowanie przestrzennego gminy Stegna 9,01 ha gruntów leÅ›nych Skarbu PaÅ„stwa pozostajÄ…cych w zarzÄ…dzie NadleÅ›nictwa ElblÄ…g i UrzÄ™du Morskiego w Gdyni, na cele nierolnicze i nieleÅ›ne pod funkcje turystyczne, turystyczno-rekreacyjne, usÅ‚ugowe zwiÄ…zane z turystykÄ… oraz pod funkcje poÅ‚Ä…czeÅ„ komunikacyjnych. W/g ustaleÅ„ z Ministerstwem Åšrodowiska konieczne bÄ™dzie przeprowadzenie wizji lokalnej w terenie z udziaÅ‚em przedstawiciela Ministra Åšrodowiska. Spotkanie zaplanowano na dzieÅ„ 12 lutego br.


 

Liczba wyświetleń: 830