Strona główna Urząd gminy Galeria Linki Kontakt

Kampania Promocyjna Żuław Drukuj Stworz PDF

Oficjalna strona projektu

 

 „Kampania Promocyjna Å»uÅ‚aw” to kompleksowy projekt partnerski o zasiÄ™gu ponadlokalnym, którego celem jest wzmocnienie potencjaÅ‚u turystycznego Å»uÅ‚aw. Partnerami projektu jest 6 gmin żuÅ‚awskich (Nowy Dwór GdaÅ„ski, Nowy Staw, Cedry Wielkie, Suchy DÄ…b, Stare Pole, Stegna) z 3 powiatów nowodworskich: nowodworskiego, gdaÅ„skiego i malborskiego. PrzedsiÄ™wziÄ™cie dotyczy dziaÅ‚aÅ„ promujÄ…cych Å»uÅ‚awy  jako produktu turystycznego, zbadanie i wykreowanie marki Å»uÅ‚aw, budowÄ™ i integracjÄ™ systemu informacji turystycznej, organizacjÄ™ medialnej kampanii reklamowej oraz udziaÅ‚ w targach turystycznych.

 

CaÅ‚kowity koszt realizacji projektu dla wszystkich gmin partnerskich: 1 545 671,23 zÅ‚

 

Åšrodki Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 1 157 003,40 zÅ‚

 

WkÅ‚ad wÅ‚asny Gminy Stegna: 84 160,10 zÅ‚

 

Wysokość dofinansowania Gminy Stegna: 252 480, 29 zÅ‚

 

Lp.

Zakres Gminy Stegna

Ilość

Koszty brutto

Stopień zaawansowania realizacji

1.

Studium Wykonalności

1szt.

10 166,87zÅ‚

Zrealizowano

2.

Przygotowanie opracowania „Analiza i badania marketingowe produktów turystycznych Å»uÅ‚aw”

1 szt.

11 331,36zÅ‚

Zrealizowano

3.

Ogłoszenie prasowe-reklama

1 szt.

263,52zł

Zrealizowano

4.

Wykonanie strony internetowej „Kampanii Promocyjnej Å»uÅ‚aw”

1 szt.

1 000,00zÅ‚

Zrealizowano

5.

Udział w finansowaniu zakupu laptopa

1 szt.

500,00zł

Zrealizowano

6.

Tablice Informacyjne

9szt.

13 500,00zÅ‚

Zrealizowano

7.

Aparat cyfrowy

1 szt.

1 500,00zÅ‚

Zrealizowano

8.

Mapa wspólna beneficjentów

1szt

1 000,00zÅ‚

Zrealizowano

9.

Wydawnictwo reklamowe

 

10 000,00zÅ‚

Zrealizowano

10.

Namiot

1szt

2 500,00zÅ‚

Zrealizowano

11.

Gadżety tematyczne, materiały promocyjne

-

18 234,12zÅ‚

Zrealizowano

12.

Kampania promocyjna -wykonanie spotu reklamowego

1 szt.

5 000,00zÅ‚

Zrealizowano

13.

Strój Å»uÅ‚awski

2szt.

3 000,00zÅ‚

Zrealizowano

14.

Strategia Turystyczna Żuław

1szt.

12 983,85

Zrealizowano

15.

Mapa gminy zwijana

1szt.

1 500,00zÅ‚

Zrealizowano

16.

Nadzór inwestorski nad przebudowÄ… i modernizacjÄ… budynku Informacji Turystycznej w Stegnie

-

6 100,00zÅ‚

Zrealizowano

17.

Remont i adaptacja pomieszczeń Informacji Turystycznej w Stegnie

-

183 847,44Å‚

Zrealizowano

18.

Roboty dodatkowe remontu i adaptacji pomieszczeń Informacji Turystycznej

-

15 663,52zÅ‚

Zrealizowano

19.

Wyposażenie pomieszczeń Informacji Turystycznej

­-

23 990,60zÅ‚

Zrealizowano

20.

Mapy do celów projektowych i informacyjnych

26 szt.

2 507,00zł

Zrealizowano

21.

Wykonanie 10 zdjęć  obiektów zabytkowych

10 szt.

500,00zł

Zrealizowano

22.

Oznakowanie przystanków kolejki wÄ…skotorowej

14 szt.

21 000,00zÅ‚

Zrealizowano

23.

Witacze

2 szt.

24 000,00zÅ‚

Zrealizowano

24.

SÅ‚upki informacyjne -oznakowanie zabytków

6 szt.

2 400,00zÅ‚

Zrealizowano

25.

Tablice informacyjne

9 szt.

13 500,00zÅ‚

Zrealizowano

26.

Drogowskazy

6 szt.

1 200,00zÅ‚

Zrealizowano

27.

Tablica pamiÄ…tkowa

1 szt.

500,00zł

Zrealizowano

 

Unia Europejska        

Projekt wspóÅ‚finansowany przez UniÄ™ EuropejskÄ… z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Liczba wyświetleń: 1424