Strona główna Urząd gminy Galeria Linki Kontakt

Ferie w Gminnej Bibliotece Publicznej w Stegnie Drukuj Stworz PDF

Tegoroczne ferie w Gminnej Bibliotece Publicznej w Stegnie upÅ‚ynęły pod hasÅ‚em:  „A my siÄ™ myÅ›leć nie boimy, komputery wyÅ‚Ä…czymy, do czytania książek i poznawania Å›wiata powrócimy!”.

Przez dwa tygodnie spotykaliÅ›my siÄ™ codziennie na zajÄ™ciach plastycznych, edukacyjnych, integracyjnych, grach i zabawach, których motywem przewodnim byÅ‚y ptaki. Uczennice SzkoÅ‚y Podstawowej w Stegnie – Zuzanna Chlebicka i Marta Cholewa – chÄ™tnie podzieliÅ‚y siÄ™ swojÄ… pasjÄ… i ogromnÄ… wiedzÄ… o ptakach Polski z innymi dziećmi.  W formie prezentacji multimedialnej zapoznaÅ‚y nas z gatunkami ptaków  Å»uÅ‚aw i Mierzei WiÅ›lanej oraz z ich zwyczajami. SÅ‚uchaliÅ›my też piÄ™knych gÅ‚osów, jakie wydajÄ… ptaki.

A we wtorek, 10 lutego o godz. 11:00 zawitaÅ‚a do nas Pani Jolanta Bulak z Parku Krajobrazowego Mierzeja WiÅ›lana. Pani Jola jest wielkÄ… pasjonatkÄ… przyrody, wiÄ™c  z przyjemnoÅ›ciÄ… wysÅ‚uchaliÅ›my jej prezentacji „Dlaczego należy chronić ptaki?”. Dzieci dowiedziaÅ‚y siÄ™ jak ważnÄ… rolÄ™ dla naszego Å›rodowiska odgrywajÄ… ptaki, jak należy je chronić i jak pomagać im zimÄ….

Na podstawie zdobytej wiedzy, każde dziecko zilustrowaÅ‚o wybrany przez siebie gatunek ptaka, a z rysunków powstaÅ‚a przepiÄ™kna wystawa zatytuÅ‚owana „Nasze ptaki”, którÄ… oglÄ…dać można w Bibliotece, w godzinach otwarcia – do czego serdecznie zachÄ™camy!  W ramach tych zajęć ogÅ‚oszono konkurs plastyczny dla dzieci spÄ™dzajÄ…cych ferie w Bibliotece, zatytuÅ‚owany „Sowa – symbol biblioteki!”. Prace, które powstaÅ‚y, byÅ‚y tak piÄ™kne i niepowtarzalne, że jury jednogÅ‚oÅ›nie nagrodziÅ‚o wszystkich uczestników. Na zakoÅ„czenie ferii każde dziecko, które braÅ‚o udziaÅ‚ w zajÄ™ciach i w konkursie otrzymaÅ‚o w nagrodÄ™ piÄ™knÄ… książkÄ™.

Poza rysunkami ptaków powstaÅ‚y również  przestrzenne figurki zwierzÄ…t. Bajkowe i  bardzo kolorowe sowy, pawie, psy i inne zwierzaki wykonane z papieru tworzÄ… wspaniaÅ‚Ä… dekoracjÄ™ w naszej Bibliotece.  

OczywiÅ›cie nie zapomnieliÅ›my o książce! Każdego dnia poznawaliÅ›my nowych bajkowych bohaterów:  tworzyliÅ›my ilustracjÄ™ do bajki „Królowa Åšniegu”, mapÄ™ przygód „Cudaczka-WyÅ›miewaczka”, rysowaliÅ›my postacie z czytanych bajeczek i wierszyków, poznawaliÅ›my wesoÅ‚e rymowanki. Nie zabrakÅ‚o też quizów i zagadek, a także popularnej gry „kalambury”.

Ferie upÅ‚ynęły nam w bardzo ciepÅ‚ej i wesoÅ‚ej atmosferze. Serdecznie dziÄ™kujemy wszystkim dzieciom, które przychodziÅ‚y do Biblioteki, rodzicom oraz wychowawcom. GorÄ…co zapraszamy wszystkich do oglÄ…danie wystawy prac plastycznych, wykonanych przez nasze dzieci!

Liczba wyświetleń: 716