Strona główna Urząd gminy Galeria Linki Kontakt

Spotkanie Zarządu LOT "Jantarowe Wybrzeże" oraz Stowarzyszenia "Turystyczna Stegna" z Samorządem Gminy Stegna Drukuj Stworz PDF

W dniu dzisiejszym na zaproszenie Prezesa Lokalnej Organizacji Turystycznej "Jantarowe Wybrzeże" w OÅ›rodku Wczasowym "MEDYK" w Jantarze odbyÅ‚o siÄ™ spotkanie CzÅ‚onków ZarzÄ…du LOT "Jantarowe Wybrzeże" w Stegnie oraz PrzewodniczÄ…cego ZarzÄ…du Stowarzyszenia "Turystyczna Stegna" z SamorzÄ…dem Gminy Stegna, który reprezentowany byÅ‚ przez p. Wójt EwÄ™ DÄ…bskÄ… oraz ZastÄ™pcÄ™ Wójta p. Tomasza Gajewskiego. GÅ‚ównym tematem spotkania byÅ‚o wypracowanie porozumienia o wspóÅ‚pracy SamorzÄ…du Gminy Stegna z Gestorami branży turystycznej dziaÅ‚ajÄ…cymi na terenie gminy. Poruszane zostaÅ‚y m.in. tematy planów inwestycyjnych gminy na najbliższe lata (m.in. modernizacja zejść na plażę czy Å›cieżki rowerowe) oraz problem zbierania tzw. opÅ‚aty klimatycznej. Jednym z postanowieÅ„ jakie padÅ‚o na spotkaniu byÅ‚o  opracowanie w najbliższym czasie aktualnej strategii rozwoju turystycznego gminy Stegna w porozumieniu z Przedstawicielami branży turystycznej.


Liczba wyświetleń: 1057