Strona główna Urząd gminy Galeria Linki Kontakt

Informacja Wójta - wybór oferty Mobbing Drukuj Stworz PDF

Informacja Wójta Gminy Stegna

o wyborze oferty na przeprowadzenie szkolenia „Mobbing i dyskryminacja w miejscu pracy  - metody i działania zapobiegające występowaniu tych zjawisk”

 

W dniu 19 lutego 2015r. dokonano oceny ofert. W terminie wyznaczonym w zapytaniu ofertowym wpłynęło do Urzędu 15 ofert na przeprowadzenie szkolenia.

Wybrano najkorzystniejszą ofertę firmy:

 FIRE-BHP Obsługa BHP i Ppoż Piotr Woliński –Kielce, s. Elbląg

Wyboru najkorzystniejszej oferty dokonano stosując skalę punktową, gdzie za doświadczenie szkoleniowe w zakresie przeprowadzania podobnych szkoleń można było otrzymać maksymalnie 60 punktów, natomiast za cenę jednej godziny szkoleniowej – maksymalnie 40 punktów.

 

 

     Wójt Gminy Stegna              

           /-/Ewa Dąbska               

Liczba wyświetleń: 682