Strona główna Urząd gminy Galeria Linki Kontakt

Informacja Wójta Gminy Stegna Drukuj Stworz PDF

Informacja Wójta Gminy Stegna

o wyborze oferty na wykonanie usługi w zakresie świadczenia usług w zakresie BHP i PPOŻ

 

W dniu 20 lutego 2015r. dokonano oceny ofert.  W terminie wyznaczonym w zapytaniu ofertowym wpÅ‚ynęło do UrzÄ™du 6 ofert na Å›wiadczenie  usÅ‚ug w zakresie BHP i PPOÅ» . W wyniku dokonania sprawdzenia ofert pod wzglÄ™dem formalnym odrzucono 2 oferty, które nie udokumentowaÅ‚y doÅ›wiadczenia zawodowego.

Wybrano najkorzystniejszÄ… ofertÄ™ firmy:    PHU ACCET Marek BieliÅ„ski, Nowy Dwór Gd.

Wyboru najkorzystniejszej oferty dokonano stosujÄ…c skalÄ™ punktowÄ…, gdzie za doÅ›wiadczenie zawodowe w zakresie Å›wiadczenia podobnych usÅ‚ug można byÅ‚o otrzymać maksymalnie 50 punktów, natomiast za wysokość miesiÄ™cznego wynagrodzenia brutto  – maksymalnie 50 punktów.

 

 

    ZastÄ™pca  Wójta Gminy Stegna

                                                               /-/ Tomasz Gajewski

Liczba wyświetleń: 964