Strona główna Urząd gminy Galeria Linki Kontakt

Informacja Wójta Gminy Stegna Drukuj Stworz PDF

Informacja Wójta Gminy Stegna

o wyborze oferty na wykonanie usługi w zakresie świadczenia usług w zakresie BHP i PPOŻ

 

W dniu 20 lutego 2015r. dokonano oceny ofert.  W terminie wyznaczonym w zapytaniu ofertowym wpłynęło do Urzędu 6 ofert na świadczenie  usług w zakresie BHP i PPOŻ . W wyniku dokonania sprawdzenia ofert pod względem formalnym odrzucono 2 oferty, które nie udokumentowały doświadczenia zawodowego.

Wybrano najkorzystniejszą ofertę firmy:    PHU ACCET Marek Bieliński, Nowy Dwór Gd.

Wyboru najkorzystniejszej oferty dokonano stosując skalę punktową, gdzie za doświadczenie zawodowe w zakresie świadczenia podobnych usług można było otrzymać maksymalnie 50 punktów, natomiast za wysokość miesięcznego wynagrodzenia brutto  – maksymalnie 50 punktów.

 

 

    Zastępca  Wójta Gminy Stegna

                                                               /-/ Tomasz Gajewski

Liczba wyświetleń: 868