Strona główna Urząd gminy Galeria Linki Kontakt

Walne Zebranie Członków GOM Drukuj Stworz PDF

W trakcie  spotkania GdaÅ„skiego Obszaru Metropolitalnego, które odbyÅ‚o siÄ™ 23.02.2015 r. w Europejskim Centrum SolidarnoÅ›ci w GdaÅ„sku, wybrano nowe wÅ‚adze stowarzyszenia. Na CzÅ‚onka ZarzÄ…du z naszego powiatu wybrano p. Jacka Michalskiego Burmistrza Nowego Dworu GdaÅ„skiego. Na spotkaniu GminÄ™ Stegna reprezentowaÅ‚ ZastÄ™pca Wójta p. Tomasz Gajewski .

Obecny skład Zarządu stowarzyszenia:

  • PaweÅ‚ Adamowicz, Prezydent Miasta GdaÅ„ska – Prezes ZarzÄ…du
  • Jacek Karnowski, Prezydent Sopotu – Wiceprezes ZarzÄ…du
  • Hanna Brejwo, Wójt Gminy PszczóÅ‚ki – Skarbnik ZarzÄ…du
  • MirosÅ‚aw PobÅ‚ocki, Prezydent Miasta Tczewa
  • Gabriela Lisius, Starosta Powiatu Wejherowskiego
  • Edmund GÅ‚ombiewski, Starosta Powiatu LÄ™borskiego
  • JarosÅ‚aw BiaÅ‚k, Starosta Powiatu Puckiego
  • Bogdan Łapa, Wicestarosta Powiatu Kartuskiego
  • Jacek Michalski, Burmistrz Nowego Dworu GdaÅ„skiego
  • MirosÅ‚aw Jan Czapla, Starosta Powiatu Malborskiego

Do stowarzyszenia przyjÄ™to także nowego, 50tego już czÅ‚onka - GminÄ™ Wejherowo. Dyskutowano na temat przystÄ…pienia do organizacji czÅ‚onków Stowarzyszenia Norda wraz z Miastem Gdynia, a także o propozycjach nowej nazwy GOMu, która miaÅ‚aby lepiej oddawać nowoprzyjmowane Gminy. WiÄ™cej informacji na stronach GOM kliknij TUTAJ





Liczba wyświetleń: 1024