Strona główna Urząd gminy Galeria Linki Kontakt

Obóz sportowy Grupy Juniorów UKS Morze Drukuj Stworz PDF

Od 5 lat co roku w wakacje UKS Morze organizuje dla swojej grupy juniorów obóz sportowy. Tym razem jednak postanowiono zmienić na jeden rok formuÅ‚Ä™ i zorganizować obóz sportowo-integracyjny. Wybór padÅ‚ na Zakopane. W obozie uczestniczyÅ‚o 17 zawodników UKS Morze, 4 osoby kadry dydaktycznej oraz jedna osoba towarzyszÄ…ca. Obóz trwaÅ‚ 8 dni z których trzy przeznaczone byÅ‚y na wycieczki górskie. Na wycieczkach górskich pokazywaliÅ›my siÄ™ w sprzÄ™cie klubowym, wiÄ™c wzbudzaliÅ›my zainteresowanie  mijajÄ…cych nas osób. Niektórzy przystawali na krótkÄ… pogawÄ™dkÄ™ z nami, a my opowiadaliÅ›my, że morze też jest bardzo przyjemne do odpoczynku. Najsilniejsi zawodnicy zrobili w górach i na miejscu przez 8 dni okoÅ‚o 120km. W pozostaÅ‚e wolne od wycieczek górskich dni zawodnicy Morza trenowali na obiektach COS OPO Zakopane. Dodatkowo byÅ‚a możliwość skorzystania z sauny, basenu na którym zdecydowanie wyróżniaÅ‚ siÄ™ Dzioba, tenisa gdzie wygraÅ‚ Jakimczyk i SzymaÅ„ski, czy sali do sztuk walki, gdzie prym wiódÅ‚ SzymaÅ„ski. 
Obóz sportowy uważam za udany, byÅ‚o to dla nas spore wyzwanie organizacyjne, któremu podoÅ‚aliÅ›my dziÄ™ki nieocenionej pomocy opiekunów: Pani Afeltowicz i PaÅ„stwu Dzioba. Obóz nie odbyÅ‚by siÄ™, gdyby nie pomoc finansowa od sponsorów naszej wycieczki, którymi byli: Pensjonat Pod WydmÄ… KÄ…ty Rybackie, UrzÄ…d Gminy w Sztutowie dofinansowaÅ‚ część kosztów dla mieszkaÅ„ca Sztutowa, Gran Marmi, Dyrektor ZespoÅ‚u Szkolno-Przedszkolnego w Stegnie Pani Renata Cichosz oraz bliżej nieznany sponsor, który zasponsorowaÅ‚ dwa dofinansowania dla dzieci. Serdecznie dziÄ™kujemy dla tych osób bo bez nich nie udaÅ‚oby siÄ™ zrealizować obozu.

Krzysztof Juśko


Liczba wyświetleń: 2863