Strona główna Urząd gminy Galeria Linki Kontakt

Wiosenne płukanie sieci wodociągowej Drukuj Stworz PDF

Centralny WodociÄ…g Å»uÅ‚awski Sp. z o.o. ZakÅ‚ad Eksploatacji WodociÄ…gów w Nowym Dworze GdaÅ„skim zawiadamia, że z dniem 14.03.2015 r. rozpoczyna siÄ™ planowe, wiosenne pÅ‚ukanie sieci wodociÄ…gowej Centralnego WodociÄ…gu Å»uÅ‚awskiego. ZakoÅ„czenie przewidywane jest na dzieÅ„ 15.03.2015 r.

 

PÅ‚ukanie bÄ™dzie prowadzone w godzinach nocnych tj. 23.00 do 4.00. MogÄ… wówczas wystÄ…pić zaniki w dostawie wody, spadki ciÅ›nienia oraz pogorszenie jej jakoÅ›ci w ciÄ…gu dnia.

 

Za wszelkie niedogodnoÅ›ci, wynikajÄ…ce z powyższych dziaÅ‚aÅ„  Centralny WodociÄ…g Å»uÅ‚awski przeprasza swoich odbiorców.

Liczba wyświetleń: 980