Strona główna Urząd gminy Galeria Linki Kontakt

Spotkanie z Sołtysami 16.03.2015 r. Drukuj Stworz PDF

Wczoraj 16 marca w Urzędzie Gminy Stegna odbyło się spotkanie z Sołtysami.

Na spotkaniu obecna byÅ‚a m.in. p. Dorota Betkier z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Dworze GdaÅ„skim, która przedstawiÅ‚a tematy: "Aktywny SamorzÄ…d", "Rodzinna zastÄ™pcza szansÄ… na dom", "PaÅ„stwowy Fundusz Rehabilitacji osób niepeÅ‚nosprawnych". WiÄ™cej informacji na ww. tematy na stronie PCPR http://www.pcprndg.pl/ . 
Na spotkaniu obecna również byÅ‚a p. Lucyna GrÄ™da Dyrektor Gminnego OÅ›rodka Pomocy SpoÅ‚ecznej w Stegnie, która poruszyÅ‚a temat akcji "JabÅ‚uszko" - czyli rozdawania dla mieszkaÅ„ców Gminy Stegna jabÅ‚ek i marchwi. W przyszÅ‚ym tygodniu SoÅ‚tysi poszczególnych soÅ‚ectw Gminy Stegna otrzymajÄ… przydziaÅ‚y jabÅ‚ek i marchwi do rozdania wÅ›ród swoich mieszkaÅ„ców. 
Oprócz ww. spraw na spotkaniu z SoÅ‚tysami poruszane byÅ‚y tematy dotyczÄ…ce m.in.: problemów z bieżącym harmonogramem wywozu Å›mieci z terenu gminy; realizacji funduszy soÅ‚eckich w br.; decyzji podatkowych. Pani Wójt Ewa DÄ…bska poinformowaÅ‚a również o rozpoczÄ™ciu prac montażowych oÅ›wietlenia drogowego w miejscowoÅ›ciach Bronowo i CheÅ‚mek. Stanęły już pierwsze sÅ‚upy oÅ›wietleniowe a kolejne sukcesywnie bÄ™dÄ… dostawiane. PoinformowaÅ‚a również że do Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze GdaÅ„skim wpÅ‚ynÄ…Å‚ wniosek o wydanie pozwolenia na budowÄ™ stacji paliw w Stegnie zÅ‚ożony przez ORLEN. Również w zeszÅ‚ym tygodniu firma rozpoczęła pierwsze prace porzÄ…dkowe na stacji paliw w Stegnie.


 

Liczba wyświetleń: 888