Strona główna Urząd gminy Galeria Linki Kontakt

NIE WYPALAJ TRAW NA WIOSNĘ Drukuj Stworz PDF

NIE WYPALAJ TRAW NA WIOSNĘ

 

Okres przedwioÅ›nia od lat charakteryzuje siÄ™ wzrastajÄ…cÄ… liczbÄ… pożarów Å‚Ä…k i nieużytków. NajczÄ™stszÄ… tego przyczynÄ… jest wypalanie traw. Skutki tej praktyki faktycznie sÄ… odwrotne od oczekiwaÅ„ ludzi, którzy w tego typu praktykach upatrujÄ… dziaÅ‚aÅ„ korzystnych dla urodzajnoÅ›ci gleby. Pożary wywoÅ‚ane wypalaniem traw niejednokrotnie prowadzÄ… do poważnych strat materialnych, czÄ™sto powodujÄ…c utratÄ™ dorobku życia. Z doÅ›wiadczeÅ„ straży wynika nadto, że mogÄ… one przynosić także skutki tragiczne. Każdego roku w Polsce pożary wywoÅ‚ane wypalaniem traw prowadzÄ… do Å›mierci ludzi. Przyrodnicy natomiast podkreÅ›lajÄ…, że pożary majÄ… negatywny wpÅ‚yw na urodzajność gleby. NiszczÄ…c mikrofaunÄ™ prowadzÄ… do wyjaÅ‚owienia gleby, która traci swoje wÅ‚aÅ›ciwoÅ›ci.

 

Apelujemy o zachowanie zdrowego rozsądku i rezygnacji ze złych przyzwyczajeń wypalania traw i pozostałości roślinnych w interesie nas wszystkich, w interesie ochrony przyrody, naszego zdrowia i życia.

 

Od poczÄ…tku roku do 13 marca br. strażacy wyjeżdżali już do ponad 20 tysiÄ™cy pożarów traw, Å‚Ä…k i nieużytków (paliÅ‚o siÄ™ w sumie już ponad 11 756ha). NajwiÄ™cej tego rodzaju pożarów odnotowano na terenie woj. dolnoÅ›lÄ…skiego (4495), Å›lÄ…skiego (3441) i mazowieckiego (2064).
Niestety wzrasta również ilość pożarów lasów. We wspomnianym okresie strażacy gasili już 563 takich pożarów. Ich najwiÄ™cej byÅ‚o na terenie województw: dolnoÅ›lÄ…skiego (87), mazowieckiego (68) i podkarpackiego (56).

 

WiÄ™cej www.straz.gov.pl

Liczba wyświetleń: 1131