Strona główna Urząd gminy Galeria Linki Kontakt

Rodzina może się stać Drużyną Marzeń! Drukuj Stworz PDF

Jak znaleźć okazję, by pokazać, że nasza rodzina to drużyna marzeń? – To proste: ruszając na pomoc innym, robiąc coś wspaniałego, niezbędnego. Dlatego proponujemy  Wolontariat Rodzinny – mówią jego organizatorzy. Fundacja PZU i Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce zapraszają dużych i małych Polaków do wspólnych działań społecznych. W tym celu powstał Program „Wolontariat rodzinny - lokalnie”. Organizatorzy czekają na propozycje projektów od organizacji pozarządowych, w które włączą się wolontariusze wraz z całymi rodzinami oraz przedstawiciele instytucji samorządowych.

Zapraszamy do obejrzenia animacji!

 

W Programie „Wolontariat Rodzinny – lokalnie” dofinansowanych zostanie 15 projektów, z których każdy otrzyma grant w wysokoÅ›ci do 7 tys. zÅ‚. Do skÅ‚adania wniosków - w imieniu chÄ™tnych do dziaÅ‚ania rodzin - zaproszone sÄ… organizacje pozarzÄ…dowe, które nawiążą wspóÅ‚pracÄ™ z instytucjami samorzÄ…dowymi (np. urzÄ™dem, przedszkolem, szkoÅ‚Ä…, bibliotekÄ…, Domem Kultury). Projekty, realizowane w okresie od marca do wrzeÅ›nia 2015 r., doÅ‚Ä…czÄ… do bazy wypracowanych dotychczas dobrych praktyk wolontariatu rodzinnego. Organizatorzy mogÄ… liczyć na wsparcie ekspertów.

Dlaczego wolontariat rodzinny?

Fundacja PZU wraz z AkademiÄ… Rozwoju Filantropii w Polsce podjęła próbÄ™ stworzenia przestrzeni, w której nie musimy dokonywać wyboru pomiÄ™dzy dziaÅ‚aniem na rzecz innych a rodzinÄ…. Å»ycie ludzi jest za krótkie i za ważne, by stawiać ich przed zbyt ostro zarysowanym wyborem: rodzina czy praca, rodzina czy pomoc innym, praca czy bezinteresowność. My chcemy mÄ…drze poÅ‚Ä…czyć te sfery – podkreÅ›la Agnieszka Kazimierska, Koordynator ds. wolontariatu pracowniczego w Grupie PZU. ChcielibyÅ›my umożliwić rodzinom wspólne dziaÅ‚anie, które wspierać bÄ™dÄ… lokalne organizacje i instytucje samorzÄ…dowe. Takie partnerstwa mogÄ… skutecznie rozwiÄ…zać lokalne „bolÄ…czki” – dodaje PaweÅ‚ Łukasiak, Prezes Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce.

Wnioski do Programu skÅ‚adać można do 31 marca 2015 r. Dokumenty konkursowe dostÄ™pne sÄ… na stronie www.wolontariatrodzinny.pl. „Wolontariat Rodzinny – lokalnie” to Program Fundacji PZU realizowany we wspóÅ‚pracy z AkademiÄ… rozwoju Filantropii w Polsce.

***

Kontakt:

Zapraszamy do kontaktu!

Agnieszka Kazimierska, Fundacja PZU

[email protected]

 

Beata Borowiecka, Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce

[email protected]

tel. 22 622 01 22

 

 

 

Liczba wyświetleń: 726