Strona główna Urząd gminy Galeria Linki Kontakt

Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych położonych w miejscowości Mikoszewo i Jantar Drukuj Stworz PDF

OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Stegna

ul. Gdańska 34, 82-103 Stegna

ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych położonych w miejscowości Mikoszewo i Jantar

 

Lp. Położenie ulica Numer działki Powierzchnia Obręb Numer Księgi Wieczystej Cena wywoławcza Wysokość wadium Plan zagospodarowania przestrzennego
1. Łąkowa 44/1 0,049 ha Mikoszewo 47471 62.475,00 zł 9.400,00 zł Teren zabudowy mieszkaniowej, działka nieuzbrojona
2. Gdańska vis a vis starej szkoły 434/2 0,0746 ha Jantar 66408 109.528,00 zł 16.500,00 zł Przeznaczona pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną z dopuszczalnością usługową, działka nieuzbrojona
3. Strona południowa ul. Gdańskiej 441/1 0,1681 ha Jantar GD2M/00039789/2 290.863,00 zł 43.500,00 zł Teren przeznaczony na cele zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usług, działka nieuzbrojona
4. Strona południowa ul. Gdańskiej 441/2 0,1731 ha Jantar GD2M/00039789/2 299.515,00 zł 45.000,00 zł Teren przeznaczony na cele zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej  i usług, działka nieuzbrojona
5. Strona południowo ul. Gdańskiej 441/3 0,1794 ha Jantar GD2M/00039789/2 310.416,00 zł 47.000,00 zł Teren przeznaczony na cele zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usług, działka nieuzbrojona
6. Strona południowo ul. Gdańskiej 441/4 0,1840 ha Jantar GD2M/00039789/2 318.375,00 zł 48.000,00 zł Teren przeznaczony na cele zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usług, działka nieuzbrojona

 

 

            Przetarg obędzie się w siedzibie Urzędu Gminy Stegna w dniu 9 sierpnia 2011r. o godz. 11.00, pokój nr 1.

Nieruchomości stanowiące przedmiot przetargu są własnością Gminy Stegna, nie są obciążone ograniczonymi prawami rzeczowymi i nie ma przeszkód prawnych w rozporządzaniu nimi.

Wadium należy wpłacać przelewem na konto Nr 33 8308 0001 0000 0550 2000 0070 Bank Spółdzielczy w Stegnie w takim terminie, aby najpóźniej w dniu 5 sierpnia 2011r. wymagana kwota znajdowała się na koncie Urzędu Gminy w Stegnie.

 

Osoba uczestnicząca w przetargu musi okazać dowód wpłaty  oraz dowód tożsamości, a osoba reprezentująca w przetargu osobę prawną musi okazać się dodatkowo kompletem dokumentów do jej reprezentowania. Do ceny nieruchomości gruntowej osiągniętej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23% zgodnie z ustawą „o podatku od towarów i usług„ z dnia 11 marca 2004r. ( Dz. U. z 2004r. Nr 54 poz. 535 ze zm. )

Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia. Uczestnikom, którzy przetargu nie wygrali, wadium zostanie zwrócone bez odsetek w ciągu trzech dni od daty zamknięcia przetargu.

Wylicytowana cena sprzedaży nieruchomości wraz z podatkiem VAT podlega zapłacie do czasu zawarcia aktu notarialnego, którego termin zostanie ustalony najpóźniej w ciągu 21 dni od rozstrzygnięcia przetargu.

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu do podpisania aktu notarialnego, sprzedający może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega wówczas zwrotowi.

O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej. 

 

            Przetarg zostanie przeprowadzony zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości ( Dz. U. z 2004r. Nr 207, poz. 2108 z późn. zm.)

Koszt sporządzenia umowy notarialnej i opłaty sądowe ponosi nabywca.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy w Stegnie pokój nr 7 lub telefonicznie pod nr 55/247-81-71 wew. 22.

 

            Informuje się, ze organizator przetargu może odwołać ogłoszony przetarg jedynie z uzasadnionej przyczyny do chwili jego rozpoczęcia, informując o tym niezwłocznie w formie ogłoszenia na tablicy ogłoszeń i na oficjalnej stronie internetowej Urzędu Gminy Stegna stegna.pl oraz informując uczestników przetargu.

Liczba wyświetleń: 850