Strona główna Urząd gminy Galeria Linki Kontakt

Bezpańskie zwierzęta - „człowiek” zgotował im ten los Drukuj Stworz PDF

 

„Zwierzę, jako istota żyjąca, zdolna do odczuwania cierpienia, nie jest rzeczą. Człowiek jest mu winien poszanowanie, ochronę i opiekę.” - ustawa o ochronie zwierząt

 

 

W Polsce jest przeprowadzanych wiele kampanii spoÅ‚ecznych uÅ›wiadamiajÄ…cych ludziom, że zwierzÄ™ nie jest rzeczÄ…, że czuje, kocha i tÄ™skni podobnie jak czÅ‚owiek. Mimo to, co roku również na terenie Gminy Stegna znajdujemy porzucone psy.

 

Z terenu naszej gminy odłowiono:

  • w 2010 r. - 23 psy,
  • w 2011 r. - 16 psów,
  • w 2012 r. - 24 psy,
  • w 2013 r. - 20 psów,
  • w 2014 r. - 20 psów.

 

W 2015 roku, tak jak i w roku poprzednim, Gmina podpisaÅ‚a umowÄ™ na odÅ‚awianie bezdomnych psów, ich transport do schroniska i opiekÄ™ z Ogólnopolskim Towarzystwem Ochrony ZwierzÄ…t OTOZ „Animals” z siedzibÄ… w Gdyni. OdÅ‚owione psy trafiÄ… do schroniska dla zwierzÄ…t w DÄ…brówce koÅ‚o Wejherowa. Tam bÄ™dÄ… miaÅ‚y zapewnione schronienie, karmÄ™ i opiekÄ™ weterynaryjnÄ… oraz bÄ™dÄ… poddawane sterylizacji w celu zapobiegania niekontrolowanemu rozmnażaniu.

 

Schronisko bÄ™dzie przeprowadzać akcje adopcyjne w celu znalezienia dla bezdomnych zwierzÄ…t nowych wÅ‚aÅ›cicieli. Niestety, część bezdomnych zwierzÄ…t nigdy nie trafia do nowego domu i koÅ„czy swój żywot w schronisku. Schronisko zapewnia wszystkim odebranym zwierzÄ™tom byt i opiekÄ™, ale nie jest w stanie zastÄ…pić im normalnego domu.

 

Koszty opieki nad bezdomnymi zwierzÄ™tami oraz ich wyÅ‚apywania ponosi Gmina. Za odÅ‚owienie i odebranie jednego psa przez OTOZ „ANIMALS” Gmina zgodnie z umowÄ…  jest zobowiÄ…zana zapÅ‚acić kwotÄ™ 1 600,00 zÅ‚. Pomnożenie tej kwoty przez ilość odebranych zwierzÄ…t daje kwotÄ™ ponad 30 tysiÄ™cy zÅ‚otych rocznie.

 

Część bezdomnych psów i wolno żyjÄ…cych kotów ulega wypadkom drogowym. Koszty leczenia tych zwierzÄ…t również pokrywa Gmina. Do wydatków na opiekÄ™ nad zwierzÄ™tami należy doliczyć koszty: sterylizacji wolno żyjÄ…cych kotów oraz koszt ich dokarmiania.

 

Przyczyn bezdomnoÅ›ci zwierzÄ…t jest dużo, do gÅ‚ównych należaÅ‚oby zaliczyć:

  • porzucanie zwierzÄ…t przez wÅ‚aÅ›cicieli,
  • zabÅ‚Ä…kania i ucieczki zwierzÄ…t,
  • niekontrolowane rozmnażanie,
  • brak wiedzy spoÅ‚eczeÅ„stwa w zakresie prawidÅ‚owej opieki nad zwierzÄ™tami domowymi, zapobiegania niekontrolowanemu rozmnażaniu zwierzÄ…t oraz brak wÅ‚aÅ›ciwych postaw i zachowaÅ„ wobec zwierzÄ…t bezdomnych.

ZwierzÄ™ta zostajÄ… porzucone najczęściej przed wakacjami. CzÄ™sto opieka nad nimi koliduje z planami urlopowymi „pana”. Cześć zwierzÄ…t jest po prostu niechcianym lub nietrafionym prezentem. Inne pojawiÅ‚y siÄ™ na Å›wiecie, bo wÅ‚aÅ›ciciel nie zadbaÅ‚ o sterylizacjÄ™ swojego pupila, a Å›lepego miotu nie uÅ›piÅ‚. ZwierzÄ™ta czÄ™sto pÅ‚acÄ… za ludzkie bÅ‚Ä™dy.

 

Koszty finansowe utrzymania bezdomnych zwierząt ponosi Gmina, czyli my wszyscy. Pamiętajmy, że cierpienia porzuconych zwierząt nie da się przeliczyć na żadną kwotę.

 

Zwracamy siÄ™ do mieszkaÅ„ców z apelem, by nie byli obojÄ™tni na cierpienie zwierzÄ…t. Nie odwracajcie gÅ‚owy, gdy ktoÅ› wyrzuca zwierzaka z samochodu. W miarÄ™ posiadanych możliwoÅ›ci, zapiszcie rejestracjÄ™ samochodu, jego markÄ™ i kolor, zapewnijcie pierwszÄ… pomoc zwierzÄ™ciu, a nastÄ™pnie powiadomcie odpowiednie sÅ‚użby. Zgodnie z ustawÄ… o ochronie zwierzÄ…t: „Osoba, która napotka porzuconego psa […] ma obowiÄ…zek powiadomić o tym najbliższe schronisko dla zwierzÄ…t, straż gminnÄ… lub PolicjÄ™.”.

 

Nr telefonu do Straży Gminnej w Stegnie: 55 247 84 43, kom. 693 407 905.


Liczba wyświetleń: 819