Strona główna Urząd gminy Galeria Linki Kontakt

Uroczyste obchody Dnia Strażaka wraz z przekazaniem nowego wozu ratowniczo-gaśniczego Drukuj Stworz PDF

W dniu 1 maja 2015 r. odbyÅ‚y siÄ™ uroczyste obchody Dnia Strażaka poÅ‚Ä…czone z 70-leciem jednostki OSP Stegna oraz przekazaniem i poÅ›wiÄ™ceniem nowego Å›redniego samochodu ratowniczo – gaÅ›niczego MAN TGM 13.290 GBA 3/30.

Uroczystość rozpoczęła siÄ™ zbiórkÄ… przy OSP Stegna i przemarszem do koÅ›cioÅ‚a, gdzie odbyÅ‚a siÄ™ masz Å›w. w intencji Strażaków, ich rodzin a także za ++ Strażaków. Po zakoÅ„czeniu mszy Å›w. nastÄ…piÅ‚ przemarsz do OSP Stegna, gdzie na placu przed remizÄ… zgodnie z ceremoniaÅ‚em odbyÅ‚o siÄ™ poÅ›wiecenie samochodu MAN TGM 13.290 GBA 3/30 i uroczyste wrÄ™czenie kluczyków. Kluczyki wrÄ™czyli dh. StanisÅ‚aw Kochanowski – Prezes ZarzÄ…du Wojewódzkiego ZOSP RP w GdaÅ„sku oraz Pani Jolanta Kwiatkowska – przewodniczÄ…ca Rady Gminy w Stegnie.

WyróżniajÄ…cy siÄ™ strażacy ochotnicy zostali wyróżnienie odznaczeniami.

WÅ›ród przybyÅ‚ych goÅ›ci byli miÄ™dzy innymi: dh. StanisÅ‚aw Kochanowski – Prezes ZarzÄ…du Wojewódzkiego ZOSP RP w GdaÅ„sku, sekretarz Gminy Stegna p. Elżbieta Zych, Komendant Powiatowy PSP w Nowym Dworze GdaÅ„skim st. bryg. Krzysztof Ostasz, PrzewodniczÄ…ca Rady Gminy Stegna p. Jolanta Kwiatkowska, Proboszcz parafii Stegna ksiÄ…dz PaweÅ‚ Drożdż, Kapelan Strażaków powiatu nowodworskiego ksiÄ…dz Dariusz Juszczak, przedstawiciele Rady Gminy Stegna, Komendant Gminny ZOSP RP w Stegnie dh. WiesÅ‚aw Matusak, prezesi, naczelnicy i czÅ‚onkowie OSP Gminy Stegna oraz poczty sztandarowe jednostek OSP Gminy Stegna oraz rodziny strażaków.

Wszystkim Strażakom życzymy bezpiecznej sÅ‚użby i zawsze szczęśliwych powrotów z akcji, niech Åšw. Florian otacza Was swojÄ… opiekÄ… w wypeÅ‚nianiu strażackiej powinnoÅ›ci, a ta trudna sÅ‚użba niech bÄ™dzie dla Was źródÅ‚em satysfakcji i powodem do dumy.

 Autor zdjęć: Igor Pawlicki

 


Liczba wyświetleń: 1012