Strona główna Urząd gminy Galeria Linki Kontakt

KONSULTACJE SPOŁECZNE W SPRAWIE PLANU GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA GMINY STEGNA Drukuj Stworz PDF

Na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostÄ™pnianiu informacji o Å›rodowisku i jego ochronie, udziale spoÅ‚eczeÅ„stwa w ochronie Å›rodowiska oraz o ocenach oddziaÅ‚ywania na Å›rodowisko        ( tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 ze zmianami) oraz UchwaÅ‚y Nr VI/34/2015 Rady Gminy Stegna z dnia 26 marca 2015 r. Wójt Gminy Stegna informujÄ™  o rozpoczÄ™ciu konsultacji spoÅ‚ecznych nt.: „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Stegna”.

 

Wszyscy zainteresowani majÄ… możliwość zapoznania siÄ™ z treÅ›ciÄ… powyższego dokumentu w tut. UrzÄ™dzie Gminy Stegna, ul. GdaÅ„ska 34, 82-103 Stegna, pokój nr 7,  w godzinach pracy UrzÄ™du tj. od poniedziaÅ‚ku do Å›rody od.7.00 do 15.00, w czwartki od 7.00 do 16.00 oraz w piÄ…tki od 7.00 do 14.00, na stronie internetowej UrzÄ™du Gminy Stegna www.stegna.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

 

Uwagi i wnioski do ww. dokumentu można skÅ‚adać w  nieprzekraczalnym  terminie tj. od dnia 07.05.2015 r. do dnia 21.05.2015 r. w nastÄ™pujÄ…cy sposób : 

  • w formie pisemnej na adres UrzÄ™du Gminy Stegna, ul. GdaÅ„ska 34,  82-103 Stegna,
  • za pomocÄ… Å›rodków komunikacji elektronicznej: [email protected]
  • ustnie do protokoÅ‚u – osobiÅ›cie w siedzibie UrzÄ™du Gminy Stegna pok. Nr 7

Organem wÅ‚aÅ›ciwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Stegna.

 

Zgodnie z art. 41 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostÄ™pnianiu informacji o Å›rodowisku i jego ochronie, udziale spoÅ‚eczeÅ„stwa w ochronie Å›rodowiska oraz    ocenach oddziaÅ‚ywania na Å›rodowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 ze zmianami)  uwagi lub wnioski zÅ‚ożone po upÅ‚ywie terminu pozostawia siÄ™ bez rozpoznania.

 

Uwagi i wnioski wniesione po dniu 21 maja 2015 roku  pozostanÄ… bez rozpatrzenia. 

 

Załączniki

Typ Opis Data Dodał
załącznik PGN dla GOM 2015-05-07 08:11:08 Charkiewicz Ewelina
załącznik PGN dla Gminy Stegna 2015-05-07 08:09:38 Charkiewicz Ewelina
załącznik Formularz do uwag 2015-05-07 08:08:51 Charkiewicz Ewelina
załącznik OgÅ‚oszenie 2015-05-07 08:08:29 Charkiewicz Ewelina
Liczba wyświetleń: 766