Strona główna Urząd gminy Galeria Linki Kontakt

III TURNIEJ SOŁECTW GMINY STEGNA - Festyn w Chełmku-Osadzie. Wykaz konkurencji Drukuj Stworz PDF

FESTYN W CHEŁMKU – OSADZIE, 06 czerwca 2015 – start godz.12:00
( Drużyny muszą się stawić do godz. 11:30 w celu złożenia kart zgłoszeniowych zgodnie z Regulaminem III TS)

Lp. Nazwa konkurencji / zasady punktacji Szczegółowy opis / zasady
1

Przeciąganie liny  /

Mecze będą rozgrywane systemem każdy z każdym do pierwszego zwycięstwa. Jeden mecz trwa maksymalnie 1 min. W przypadku braku rozstrzygnięcia sędzia ogłasza remis. Drużyna zwyciężająca otrzymuje 1 pkt., przy remisie 0.5 pkt. przegrana 0 pkt. O klasyfikacji końcowej w konkurencji decyduje liczba zdobytych punktów. W przypadku remisu następuje podział pkt. zgodnie z regulaminem III TS. Kolejność rozgrywanych meczy będzie ustalona wg harmonogramu, który będzie dostępny w dniu zawodów.

Ilość osób: 5 (bez względu na wiek; minimum 2 kobiety;)

Naprzeciwko siebie stają dwie drużyny i na sygnał sędziego (gwizdek) przeciągają linę. Wygrywa drużyna, która jako pierwsza przeciągnie znacznik (punkt oznaczony szarfą) za granicę swojej strefy wyznaczoną linią na podłożu. Żadnemu zawodnikowi nie wolno chwytać liny na odcinku między skrajnymi tasiemkami (bądź odpowiadającymi oznaczeniami). Przy rozpoczęciu każdego przeciągania pierwszy ciągnący zawodnik powinien trzymać linę możliwie jak najbliżej skrajnej tasiemki (bądź odpowiadającego oznaczenia). Lina nie może mieć żadnych węzłów, ani pętli, nie może być również obwiązywana wokół jakiekolwiek części ciała któregokolwiek z zawodników. Krzyżowanie się liny ze sobą jest uznawane za pętlę. Przy rozpoczęciu każdego przeciągania lina powinna być napięta tak, by środkowa tasiemka (bądź odpowiadające oznaczenie) znajdowała się nad środkową linią podłoża. Z wyjątkiem zawodnika kotwiczącego, każdy z zawodników przy starcie powinien trzymać linę oburącz gołymi rękami zwyczajnym chwytem tj. dłonie zwrócone ku górze, a lina przechodzi między tułowiem a ramieniem zawodnika. Chwyt zawodnika kotwiczącego określony jest w następnym punkcie. Każdy inny chwyt, który uniemożliwia swobodny ruch jest uznawany za blokowanie i jest naruszeniem przepisów. Stopy zawodnika nie powinny się cofać za jego kolana i każdy zawodnik drużyny powinien znajdować się w pozycji przeciągania przez cały czas trwania pojedynku. Ostatni zawodnik (na końcu liny) jest nazywany zawodnikiem kotwiczącym. Lina powinna przechodzić przy boku jego ciała, przekątnie przez jego plecy i nad drugim ramieniem. Pozostała część liny powinna być przełożona do tyłu pod pachą zawodnika tak, aby koniec zwisał luźno. Zawodnik kotwiczący powinien trzymać napiętą część liny zwyczajnym uchwytem tj. dłonie zwrócone ku górze, obie ręce wyprostowane do przodu. Zawodnik kotwiczący może trzymać linę poniżej poziomu pasa ochronnego i ze względów bezpieczeństwa nie będzie to uznane za blokowanie.
2

Bieg w workach /

Biegi będą rozgrywane  na czas. W tym samym czasie będą rywalizowały dwie drużyny na równoległych torach. Kolejność startów będzie ustalona w drodze losowania w dniu zawodów. O klasyfikacji końcowej w konkurencji decyduje czas poszczególnych drużyn. W przypadku remisu następuje podział pkt. zgodnie z regulaminem III TS. 

Ilość osób: 3 (bez względu na płeć; min. 1 dziecko)

Drużyny trzyosobowe. Każdy z uczestników musi przebiec wyznaczoną trasę. Liczony będzie łączny czas członków drużyny. Konkurencję uznaje się za zakończoną z chwilą, gdy ostatni uczestnik przekroczy linię mety. Pierwszy z zawodników staje na starcie i na sygnał sędziego zakłada worek i  rozpoczyna wyścig pokonując slalomem wyznaczoną trasę pomiędzy pachołkami na odcinku ok. 20m, na końcu którego czeka kolejna osoba z drużyny, której przekazuje worek. Druga osoba zakłada worek i pokonuje tę samą trasę w odwrotną stronę na linię startu, gdzie czeka kolejna osoba, której przekazuje worek. Trzecia osoba zakłada worek i skacze na linię mety, którą wyznacza linia zmiany 2 zawodnika. W przypadku uszkodzenia worka zostaje on niezwłocznie zamieniony na nowy przy kolejnej zmianie. W przypadku potrącenia pachołka przez zawodnika, zawodnik ten zobligowany jest wrócić i ustawić pachołek na wyznaczonym miejscu. Pachołki należy omijać, nie wolno ich przeskakiwać. Wygrywa drużyna, która ukończy zawody w najkrótszym czasie.
3

Tęczowe oponki / Rzut do celu

Kolejność startów będzie ustalona w drodze losowania w dniu zawodów. O klasyfikacji końcowej w konkurencji decyduje ilość pkt. zdobytych przez poszczególne drużyny. W przypadku remisu następuje podział pkt. zgodnie z regulaminem III TS.

Ilość osób: 2 osoby (bez względu na płeć i wiek)

Za linią rzutu znajduje się 10 kolorowych opon (każda ma inną punktację od 1 do 10) w odległości ok. 5m. Każdy z zawodników ma 2 rzuty, które wykonuje piłką lekarską o masie 3kg. Sposób rzutu dowolny wykonywany z miejsca, stojąc obunóż za linia rzutu. Po każdym rzucie sędzia notuje uzyskany wynik, a zawodnik bierze tą samą piłkę lekarską i wykonuje kolejne rzuty. Punkty zostaną zaliczone, jeżeli piłka lekarska zatrzyma się wewnątrz opony zgodnie z przysługującą jej punktacją. Jeżeli piłka zatrzyma się na oponach lub poza nimi za rzut zawodnik otrzymuje 0 pkt.
4

Ski tour / Sztafeta narciarska

Biegi będą rozgrywane  na czas. W tym samym czasie będą rywalizowały dwie drużyny na równoległych torach. Kolejność startów będzie ustalona w drodze losowania w dniu zawodów. O klasyfikacji końcowej w konkurencji decyduje czas poszczególnych drużyn. W przypadku remisu następuje podział pkt. zgodnie z regulaminem III TS.

Ilość osób: 4 osoby (bez względu na płeć; min. dwoje dzieci)

Drużyna składa się z dwóch par. Każda para musi przebiec wyznaczoną trasę na nartach dwuosobowych. Liczony będzie łączny czas całej drużyny. Konkurencję uznaje się za zakończoną z chwilą, gdy ostatnia para całą nartą przekroczy linię mety. Pierwsza para staje na starcie trzymając narty w dłoniach. Na sygnał sędziego zakłada narty i  rozpoczyna wyścig pokonując slalomem wyznaczoną trasę pomiędzy tyczkami na odcinku ok. 15m  do półmetka i wraca na start również pokonując trasę slalomem, gdzie przekazuje narty kolejnej parze. Druga para pokonuje tę samą trasę w ten sam sposób co pierwsza para. 
5

Bieg kelnerów

Biegi będą rozgrywane na czas. W tym samym czasie będą rywalizowały dwie drużyny na równoległych torach. Kolejność startów będzie ustalona w drodze losowania w dniu zawodów. O klasyfikacji końcowej w konkurencji decyduje czas poszczególnych drużyn. W przypadku remisu następuje podział pkt. zgodnie z regulaminem III TS.

Ilość osób: 3 osoby (bez względu na płeć i wiek)

Drużyny trzyosobowe. Każdy z uczestników musi przebiec wyznaczoną trasę. Liczony będzie łączny czas członków drużyny. Pierwszy z zawodników staje na starcie trzymając w dowolny sposób talerzyk, na sygnał sędziego biegnie do oddalonego o ok. 20m stolika, na którym znajduje się pusty plastikowy kubek, oraz piłeczka do tenisa stołowego. Napełnia kubek wodą z znajdującego się na środku wiadra, układa napełniony kubek oraz piłeczkę na talerzyku, który trzyma na otwartej dłoni ( dłoń należy trzymać w taki sposób, aby palce nie dotykały ani nie chwytały za krawędź talerzyka) i wraca na linię startu pokonując tor przeszkód w następujący sposób: przejście nad płotkiem, slalom wokół pachołków, przejście pod płotkiem, przejście po odwróconej ławeczce gimnastycznej. Na linii startu odkłada na stolik kubeczek z wodą oraz piłeczkę i przekazuje talerzyk kolejnemu zawodnikowi, który pokonuje trasę w ten sam sposób. Kubeczki mają wyznaczoną linię, powyżej której muszą być wypełnione wodą. W przypadku, gdy piłeczka spadnie z talerzyka zawodnik kładzie piłeczkę z powrotem na talerzyk i musi wrócić na początek przeszkody, którą pokonywał (np. przejść jeszcze raz pod lub nad płotkiem; lub pokonać od początku slalom wokół pachołków; lub przejść od początku po ławeczce). W przypadku, gdy zawodnikowi wyleje się woda z kubeczka poniżej wyznaczonej linii, musi ponownie napełnić kubek i pokonać jeszcze raz cały tor przeszkód z zachowaniem wcześniejszych zasad. W przypadku, gdy zawodnik przewróci płotek, pachołek lub spadnie z ławeczki zanim przekroczy wyznaczoną linię, musi pokonać przeszkodę jeszcze raz. Zawodnik w trakcie pokonywania przeszkód nie może przytrzymywać w żaden sposób talerzyka, piłeczki i kubeczka drugą ręką ani inną częścią ciała. Nie przestrzeganie ww. zapisu skutkuje ponownym przejściem ostatniej przeszkody. Konkurencję uznaje się za zakończoną z chwilą, gdy ostatni uczestnik przekroczy linię mety i ustawi na stoliku kubek napełniony w prawidłowy sposób wodą oraz piłeczkę (na stoliku wszystkie kubki muszą być napełnione w prawidłowy sposób i piłeczki muszą znajdować się w wyznaczonym miejscu tj. wewnątrz ringo). Jeżeli przed zakończeniem konkurencji przez ostatniego zawodnika, ze stojących na stoliku kubkach zostanie wylana woda poniżej wyznaczonej linii, drużyna otrzymuje kare 20 sek. za każdy nieprawidłowo wypełniony kubek.
6

TOP Model

Konkurencja będzie rozgrywana na czas. W tym samym czasie będą rywalizowały wszystkie drużyny na równoległych stanowiskach. O klasyfikacji końcowej w konkurencji decyduje największa ilość warstw ubrań na zawodniku. W przypadku remisu następuje podział pkt. zgodnie z regulaminem III TS.

Ilość osób: 3 osoby (bez względu na płeć i wiek)

Drużyna składa się z 2 zawodników ubierających oraz jednego ubieranego. Konkurencja polega na ubraniu jednego ze swoich zawodników w jak największą liczbą ubrań w wyznaczonym czasie tj. 5 min. (może to być odzież wyłącznie z rękawem długim lub krótkim: t-shirty, koszula, bluza, sweter, kurtka, płaszcz - przy czym zastrzegamy, że ubranie musi być założone prawidłowo tzn. musi być założone przez głowę i na ramiona, a ubranie posiadające zapięcie na guziki należy zapiąć na minimum 3 guziki, natomiast ubrania z zapięciem na zamek należy zapiąć do końca. Na sygnał sędziego 2 ubierających pomaga ubrać wyznaczonego zawodnika z drużyny, który w momencie startu może mieć na sobie tylko jedną warstwę ubrania. Po upływie wyznaczonego czasu sędzia kończy konkurencję a ubierający nie mogą już ubierać zawodnika. Jeżeli ostania warstwa ubrania w momencie zakończenia konkurencji nie będzie założona i zapięta w prawidłowy sposób nie zostaje zaliczona do ogólnego wyniku. Organizatorzy nie będą zaliczać warstw ubrań drużynom, które ubiorą topy, bluzki bez rękawów lub które nie zostaną zapięte zgodnie z powyższymi ustaleniami. Ubrania przed rozpoczęciem konkurencji mogą być już zapięte w prawidłowy sposób.
7

Budujemy mosty

Konkurencja będzie rozgrywana na czas. W tym samym czasie będą rywalizowały dwie drużyny na równoległych torach. Kolejność startów będzie ustalona w drodze losowania w dniu zawodów. O klasyfikacji końcowej w konkurencji decyduje czas poszczególnych drużyn. W przypadku remisu następuje podział pkt. zgodnie z regulaminem III TS.

Ilość osób: 3 osoby (bez względu na płeć; min. 1 dziecko)

Drużyny stają na linii startu mając do dyspozycji 4 skrzynki (tzw. transportery). Na sygnał sędziego starają się budując most ze skrzynek, przejść po nich wyznaczoną trasę długości ok. 20m, w taki sposób, aby od linii startu do linii mety żaden z zawodników nie dotknął ziemi. W momencie, gdy którykolwiek z zawodników w trakcie pokonywania trasy dotknie podłoża, drużynie dolicza się karne 5 sek. za każde dotknięcie. Jeżeli zawodnik spadnie lub zejdzie ze skrzynki w trakcie pokonywania trasy cała drużyna musi wrócić na linię startu i pokonać trasę jeszcze raz. Konkurencję uznaje się za zakończoną z chwilą, gdy ostatni uczestnik oraz wszystkie skrzynki przekroczą linię mety.
8

Hydronetki – Sztafeta strażacka 

Konkurencja będzie rozgrywana na czas. W tym samym czasie będą rywalizowały dwie drużyny na równoległych torach. Kolejność startów będzie ustalona w drodze losowania w dniu zawodów. O klasyfikacji końcowej w konkurencji decyduje czas poszczególnych drużyn. W przypadku remisu następuje podział pkt. zgodnie z regulaminem III TS.

Ilość osób: 5 osób (2 dzieci + 2 dorosłych + 1 osoba pełniąca rolę „pomocnika”; bez względu na wiek i płeć)

Drużyna składa się z dwóch par, a w każdej parze znajduje się 1 dziecko. Pary stają na linii startu. Na sygnał sędziego pierwsza para biegnie do pachołka, przy którym stoi hydronetka. Dorosły pompuje wodę z urządzenia, a dziecko kładzie się na brzuchu i w pozycji leżącej, z rękami opartymi na łokciach, próbuje „zmyć” piłeczki ustawione na pachołkach na wyznaczonej linii. Kiedy wszystkie piłeczki zostaną strącone, pierwsza para zostawia hydronetkę i biegnie na linię startu. W momencie, gdy ostatni zawodnik pierwszej pary przekroczy linię startu rusza „pomocnik”, który ustawia kolejną partię piłeczek na pachołkach dla następnej pary.  W momencie, gdy wszystkie piłeczki znajdą się na pachołkach i „pomocnik” wróci na linię startu rusza druga para, która w ten sam sposób stara się strącić wszystkie piłeczki. Konkurencję uznaje się za zakończoną z chwilą, gdy wszystkie piłeczki zostaną strącone i ostatni uczestnik drugiej pary przekroczy linię startu.

 

plakat

Liczba wyświetleń: 1193