Strona główna Urząd gminy Galeria Linki Kontakt

Konferencja "Rozwój Turystyki Wodnej na Pomorzu" Drukuj Stworz PDF

15 maja w UrzÄ™dzie MarszaÅ‚kowskim w GdaÅ„sku odbyÅ‚a siÄ™ konferencja na temat rozwoju oferty turystyki wodnej w obszarze PÄ™tli Å»uÅ‚awskiej i Zatoki GdaÅ„skiej.Spotkanie z wÅ‚adzami województwa, z przedstawicielami pomorskich gmin oraz żeglarzami posÅ‚użyÅ‚o dyskusji nad kontynuacjÄ… programu, który dotychczas przyczyniÅ‚ siÄ™ do odrodzenia żeglugi w rejonie Å»uÅ‚aw.
Konferencja posÅ‚użyÅ‚a przedstawieniu zaÅ‚ożeÅ„ przedsiÄ™wziÄ™cia strategicznego, omówieniu dziaÅ‚aÅ„ zwiÄ…zanych z przygotowaniem projektów do realizacji oraz zaprezentowaniu zakresu analizy wykonalnoÅ›ci przedsiÄ™wziÄ™cia i strategii kreacji marki PÄ™tli Å»uÅ‚awskiej i Zatoki GdaÅ„skiej.Ponadto przedstawione zostaÅ‚y bieżące zadania realizowane w ramach przygotowania do wdrożenia przedsiÄ™wziÄ™cia oraz okreÅ›lono ramy dalszej wspóÅ‚pracy. GminÄ™ Stegna reprezentowaÅ‚ ZastÄ™pca Wójta Pan Tomasz Gajewski oraz podinspektor ds.promocji turystyki i sportu RafaÅ‚ Tokarski.


Liczba wyświetleń: 756