Strona główna Urząd gminy Galeria Linki Kontakt

Ogłoszenie dot. studium uwaunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Drukuj Stworz PDF

                                                                                                                       Stegna, dnia 14.05.2015 r.

GPN-P.6720.1.2015

 

 

 

OGŁOSZENIE

WÓJTA GMINY STEGNA

 

W związku z trwającymi pracami nad studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Stegna zapraszam mieszkańców i inwestorów zainteresowanych zmianami przestrzennymi w naszej gminie na spotkanie przedprojektowe, które odbędzie się w dniu 29 maja 2015 r. w Domu Ludowym w Rybinie 63, 82-103 Stegna o godz. 14:00.

Celem spotkania będzie dyskusja o pryncypiach rozwoju przestrzennego gminy Stegna oraz omówienie oczekiwań mieszkańców i inwestorów, wyrażonych we wnioskach złożonych do studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Stegna,
a także wstępnej propozycji sposobu ich rozpatrzenia.

Liczba wyświetleń: 927