Strona główna Urząd gminy Galeria Linki Kontakt

Trwa rekrutacja na X Pomorskie Forum Przedsiębiorczości, 21 maja 2015 r., PPNT, Gdynia Drukuj Stworz PDF


Trwa rekrutacja na X Pomorskie Forum Przedsiębiorczości, 21 maja 2015 r., PPNT, Gdynia
Agencja Rozwoju Pomorza zaprasza do udziaÅ‚u w Pomorskim Forum PrzedsiÄ™biorczoÅ›ci, które odbÄ™dzie siÄ™ 21 maja 2015 r. w Pomorskim Parku Naukowo –Technologicznym w Gdyni. W pierwszej części Forum zaprezentowane zostanÄ… możliwoÅ›ci finansowania dziaÅ‚alnoÅ›ci przedsiÄ™biorstw w nowej perspektywie UE 2014-2020, zasady dofinansowanie projektów inwestycyjnych i eksportowych, badawczo-rozwojowych oraz podnoszÄ…cych kwalifikacje i kompetencje  pracowników.

 

W drugiej części odbędą się warsztaty w czterech blokach tematycznych dotyczących między in. Zarządzania personelem, zakładania i rozwijania działalności gospodarczej, możliwości : Zasoby Ludzkie, Działalność Eksportowa , Start-up, Praktyki CSR.

Sesja gÅ‚ówna FORUM poÅ›wiÄ™cona bÄ™dzie Finansowaniu dziaÅ‚alnoÅ›ci przedsiÄ™biorstw w nowej perspektywie finansowej 2014 – 2020. Przedstawiciele instytucji odpowiedzialnych za realizacjÄ™ i wdrażanie programów UE, pokażą na jakie Å›rodki z UE mogÄ… liczyć przedsiÄ™biorcy prowadzÄ…cy dziaÅ‚alność w naszym regionie.
Prezentowane obszary wspierania przedsiÄ™biorstw: Inwestycje i eksport, Badania i rozwój, Rozwój kompetencji.

ü  W ramach moduÅ‚u „Zasoby ludzkie” odbÄ™dÄ… siÄ™ trzy warsztaty: „WspóÅ‚praca firmy z HR Partnerem czy samodzielny HR w firmie?”, „Samodzielne wykorzystanie narzÄ™dzi HR w ocenie pracowników” i „NarzÄ™dzia do rozwoju kompetencji firmy”

 

ü  W module „Start-Up” odbÄ™dzie siÄ™ dwuczęściowy warsztat „Prawno-administracyjne i finansowe aspekty zakÅ‚adanie dziaÅ‚alnoÅ›ci gospodarczej” poÅ›wiÄ™cony wszystkim aspektom rejestracji dziaÅ‚alnoÅ›ci gospodarczej oraz zwiÄ…zanych z tym aspektów prawnych, podatkowych, ksiÄ™gowych i finansowych.

 

ü  W ramach bloku „Praktyki CSR” zainaugurowany zostanie kolejny raport Forum Odpowiedzialnego Biznesu "Odpowiedzialny biznes w Polsce 2013. Dobre praktyki" na Pomorzu, a także odbÄ™dzie siÄ™ warsztat „Coaching jako narzÄ™dzie do rozwoju pracowników i zespoÅ‚u oraz budowania odpowiedzialnoÅ›ci”, który przybliży metody coachingu oraz pokaże korzyÅ›ci i warunki jego stosowania w mikro i maÅ‚ych firmach. 
W ramach Forum również jeden z wystawców, ICF Polska oddziaÅ‚ trójmiejski,  zaprasza na swoje stoisko, gdzie bÄ™dzie można skorzystać z indywidualnej rozmowy z coachem

ü  W module „DziaÅ‚alność eksportowa”  odbÄ™dÄ… siÄ™ warsztaty „Trendy eksportowe i perspektywiczne rynki dla Polskich przedsiÄ™biorców”, „Biznes w Norwegii - szanse i wyzwania dla przedsiÄ™biorców polskich” oraz „Na podbój zagranicznych rynków, czyli narzÄ™dzia wsparcia dla eksporterów”

 

 

SzczegóÅ‚y i rejestracja on-line: www.forum.arp.gda.pl  

 

Udział w Forum jest bezpłatny.

 

Ilość miejsc ograniczona.

 

Serdecznie zapraszamy!

 

 

 

 

 

DziÄ™kujÄ…c za wspóÅ‚pracÄ™,

Pozdrawiam,

 

Katarzyna Kaparska

Dział Promocji

Agencja Rozwoju Pomorza S.A.

ul. Arkońska 6

80-387 Gdańsk

tel: (58) 32 33 231

fax: (58) 30 11 341

www.arp.gda.pl

e-mail: [email protected]

Załączniki

Typ Opis Data Dodał
załącznik 2015-05-18 14:29:17 Jarosz MichaÅ‚
załącznik 2015-05-18 14:28:41 Jarosz MichaÅ‚
załącznik 2015-05-18 14:27:39 Jarosz MichaÅ‚
załącznik 2015-05-18 14:27:29 Jarosz MichaÅ‚
załącznik 2015-05-18 14:27:14 Jarosz MichaÅ‚
Liczba wyświetleń: 679