Strona główna Urząd gminy Galeria Linki Kontakt

Spotkanie z Sołtysami Gminy Stegna Drukuj Stworz PDF

18 maja w sali GOK w Stegnie odbyło się spotkanie z Sołtysami . W spotkaniu uczestniczyła Pani Wójt Ewa Dąbska, Zastępca Wójta Pan Tomasz Gajewski, Sołtysi, Pracownicy Urzędu Gminy oraz GOK. Spotkanie rozpoczęło się od podziękowań dla byłych Sołtysów za współpracę w latach 2011-2015. Następnie złożono gratulacje nowo wybranym Sołtysom na lata 2015-2019. 
Na spotkaniu omawiane były m.in.tematy:

- dożynki 2015,
- spotkanie przedprojektowe dot. studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego,
- przygotowania do sezonu letniego,
- III Turniej Sołectw,
- regulowanie kwestii własności i zarządzanie mieniem

 


 

 

 

 


Liczba wyświetleń: 868