Strona główna Urząd gminy Galeria Linki Kontakt

KONCERT PIANISTYCZNY. WystÄ…pi Marcin Dominik - GÅ‚uch (pianista, dyrygent, antropolog kultury i kompozytor) Drukuj Stworz PDF

plakat

 

Dla dociekliwych:

MARCIN DOMINIK - GŁUCH

StudiowaÅ‚ w Akademii Muzycznej w Warszawie: dyrygenturÄ™ chóralnÄ… u Antoniego SzaliÅ„skiego, kameralistykÄ™ fortepianowÄ… u Krystyny Makowskiej-Ławrynowicz oraz kompozycjÄ™ pod kierunkiem Romualda Twardowskiego. SwojÄ… pracÄ™ magisterskÄ… pt. "Obecność polskiej kultury muzycznej w Göteborgu na przykladzie Filharmonii", napisaÅ‚ i obroniÅ‚ z wynikiem celujÄ…cym w czerwcu 1997.

Od 1997 byÅ‚ zatrudniony jako pianista w Performing Arts School "Dansforum" w Göteborgu w Szwecji, gdzie ponadto wspóÅ‚pracowaÅ‚ z Festiwalem Naukowym, Festiwalem Filmowym, WyższÄ… SzkoÅ‚Ä… MuzycznÄ… i artystami: Piotrem SkaÅ‚ubÄ…, Janem Englertem, Piotrem Janowskim, Grantem Martyrosianem, Dawidem Dorelem Ambrusem, MaÅ‚gorzatÄ… Gucewicz-Boublej, Birgitt i Ellen Finnilä oraz choreografami: LiÄ… Schubert, Vaclavem Havlikiem, MarianÄ… Dascalu i Ran Hamilton.

W 2002 jego balet Wspomnienia z ogrodu miaÅ‚ swojÄ… premierÄ™ w Teatrze Tir Na Nog w Göteborgu.

W latach 2002-2007 wspóÅ‚pracowaÅ‚ z Instytutem Polskim w Sztokholmie, Rzymie i Pradze, Szwedzkim KoÅ›cioÅ‚em Protestanckim w Berlinie, Nicei, Paryżu i Palma de Mallorca. W sezonie artystycznym 2006-2007 byÅ‚ goÅ›cinnym pianistÄ… i chórmistrzem Teatru Muzycznego "Rampa" w Warszawie, gdzie przygotowywaÅ‚ przedstawienie Brat Naszego Boga z muzykÄ… Zygmunta Koniecznego. Ponadto byÅ‚ pianistÄ… Baletu Monte Carlo w Monako. Z kompaniÄ… tÄ… prezentowaÅ‚ siÄ™ m.in. w Shangai Grand Theatre Arts Center, Pekin Tiangiao Theatre, Auditorium de Dijon i Grand Theatre Massenet St. Etienne, Teatro de la Maestranza w Sewilli, Forum Grimaldi w Monako, Ludwigsburg Schlossfestpiele 2005, 32 Festival Internacional Cervantino w Guanajuato, Detroit Opera House i Mahalia Jackson Theater for the Performing Arts w Nowym Orleanie.

Od 2007 do 2009 w polskich szkoÅ‚ach muzycznych I i II stopnia przeprowadziÅ‚ klasy mistrzowskie dla mÅ‚odych pianistów poÅ›wiÄ™cone "Pracy nad dźwiÄ™kiem, frazÄ… i zdaniem muzycznym i wpÅ‚ywem tej pracy na rozwój wyobraźni muzycznej dziecka". ZajÄ™cia te odbywaÅ‚y siÄ™ m.in. w ÅšwinoujÅ›ciu, Koszalinie, Starogardzie GdaÅ„skim, Giżycku, Gubinie, Å»aganiu, Szprotawie, Jarocinie, Kole, Wolsztynie, WÄ…growcu, BiÅ‚goraju, Skierniewicach, Radomsku, KroÅ›nie, Mielcu, Tarnobrzegu, Stalowej Woli, Strzyżowie nad WisÅ‚okiem, Kolbuszowej, Lubinie, Jeleniej Górze, GÅ‚ogowie, GÅ‚ubczycach, KÄ™dzierzynie Koźlu, Krapkowicach, Strzelcach Opolskich, Bielsku-BiaÅ‚ej, Olkuszu, Zakopanem, Gorlicach, Radziejowie, WoÅ‚ominie i Rudzie ÅšlÄ…skiej.

W 2008 przewodniczyÅ‚ pracom jury Ogólnopolskiego Konkursu Kompozytorskiego dla dzieci i mÅ‚odzieży im. Janiny GarÅ›ci w Stalowej Woli.

Od 2008 wspóÅ‚pracuje goÅ›cinnie z duÅ„skim wydawnictwem Samfundet w Kopenhadze oraz szwedzkim wydawnictwem jako goÅ›cinny pianista, od 2009 - z FiÅ„skim Centrum Informacji Muzyki w Helsinkach.

Jest propagatorem polskiej muzyki fortepianowej, wystÄ™pujÄ…c dla StowarzyszeÅ„ Polonijnych w Europie: Stowarzyszenia "Polonica" w Aix-en-Provence, Stowarzyszenia Polsko-Niemieckiego w Bremie (otwarcie wystawy poÅ›wiÄ™conej pamiÄ™ci Artura Rubinsteina), Towarzystwa Polsko-Niemieckiego w Schlezwigu (koncert z okazji 5. rocznicy przyjÄ™cia Polski do Unii Europejskiej), Towarzystwa Polsko-WÅ‚oskiego w Modenie, Padwie i Bologni, Towarzystwa Polsko-DuÅ„skiego w Esbjergu i Aalborgu oraz Towarzystwa Polsko-WÄ™gierskiego w Budapeszcie, Dunajvaros i Pecsu . W 2008 wystÄ…piÅ‚ wraz ze Å›piewakiem Marcinem Bronikowskim w Ambasadzie RP w Londynie.

Marcin Dominik GÅ‚uch jest również autorem wielu publikacji naukowych poÅ›wiÄ™conych antropologii polskiej kultury muzycznej w Szwecji. Prace te odnaleźć można m.in. w Bibliotece Intytutu Polskiego w Londynie oraz Królewskiej Bibliotece w Sztokholmie.

W 2010 zostaÅ‚ Dyrektorem Artystycznym MiÄ™dzynarodowego Mazurskiego Festiwalu Chopinowskiego w Ostródzie.

Ważniejsze kompozycje:

 • Wspomnienia z ogrodu, balet (2000-2001)
 • Kolorowe fraszki na fortepian (2004)
 • Serenada lapoÅ„ska na fortepian (2004)
 • MaÅ‚y niebieski koÅ„, scherzo na fortepian (2004)
 • Saltatrix na fortepian (2006)
 • Poranek nad stawem na fortepian (2006)
 • Ogród Douglasa na fortepian (2007)
 • Zimowe bajki na fortepian (2007)
 • Tryptyk augsburski na organy (2007)
 • Alleluja na chór mieszany 6-8 gÅ‚osów (2007)
 • Actus na fortepian (2007)
 • Ballada odrzykoÅ„ska na fortepian (2008)
 • Wieczór w Smalandii na fortepian (2008)
 • Dwa nonsensy na chór dzieciÄ™cy (2008)
 • Vocaliza na mezzosopran i fortepian (2008)
 • Podróż Nilsa na fortepian (2008)
 • Suita fortepianowa (2008)
 • Muzyka do przedstawienia Awantura w piekle w reż. Cezarego DomagaÅ‚y (2008)
 • Nonony 1-12 na instrumenty solowe: flet, obój, klarnet B i A, fagot, lewÄ… i prawÄ… rÄ™kÄ™, skrzypce, wiolonczelÄ™, róg, trÄ…bkÄ™ i wysoki gÅ‚os solowy (2008-2010)
 • Muzyka do filmu dokumentalnego A ciel ouvert w reż. Gabriela Vanderpasa (2009)
 • Zwariowane podwórko na sekstet fortepianowy (2010)
 • Piano Trio No. 1 na klarnet, wiolonczelÄ™ i fortepian (2010)

Wazniejsze publikacje:

 • Åšlady polskich muzyków w Skandynawii, Zeszyt Naukowy nr 36, Akademia Muzyczna w Warszawie, Warszawa 1997
 • Polscy skrzypkowie w Göteborgu, Zeszyt Naukowy nr 38, Akademia Muzyczna w Warszawie, Warszawa 1997
 • Refleksje na temat muzyki w Szwecji, Zeszyt Naukowy nr 40, Akademia Muzyczna w Warszawie, Warszawa 1998
 • Polska i szwedzka muzyka perkusyjna w Göteborgu, Zeszyt Naukowy nr 47, Akademia Muzyczna w Warszawie, Warszawa 1999
 • Obecność polskiej kultury muzycznej w Malmö, Zeszyt Naukowy nr 50, Akademia Muzyczna w Warszawie, Warszawa 2000
 • Obecność polskiej kultury muzycznej w Göteborgu na przykÅ‚adzie Filharmonii, "Nowa Gazeta Polska" (Sztokholm) nr 10 (104) z dn. 23.05.2004
 • Polacy w Operze Królewskiej w Stockholmie, "Relacje" 2005 nr 12

Autor: MaÅ‚gorzata KosiÅ„ska, Polskie Centrum Informacji Muzycznej, ZwiÄ…zek Kompozytorów Polskich, grudzieÅ„ 2005, aktualizacja: październik 2010.

ŹródÅ‚o: http://culture.pl/pl/tworca/marcin-dominik-gluch


Liczba wyświetleń: 1117