Strona główna Urząd gminy Galeria Linki Kontakt

Spotkanie dla przedsiębiorców 24 czerwca 2015 r. Drukuj Stworz PDF

 

ZAPROSZENIE  

„Wsparcie unijne dla mikro i maÅ‚ych przedsiÄ™biorstw

oraz osób rozpoczynajÄ…cych dziaÅ‚alność gospodarczÄ…

z woj. pomorskiego” 

 

 

Serdecznie zapraszamy za bezpÅ‚atne spotkanie informacyjne poÅ›wiÄ™cone aktualnie dostÄ™pnemu funduszowi na rozwój i zaÅ‚ożenie firmy. PieniÄ…dze pochodzÄ… z programu unijnego, które Stowarzyszenie „Centrum Rozwoju Ekonomicznego PasÅ‚Ä™ka” jako fundusz pożyczkowy udziela w ramach projektu

 

 

"Wsparcie przedsiÄ™biorczoÅ›ci poprzez rozwój instrumentów inżynierii finansowej w ramach inicjatywy JEREMIE w województwie pomorskim"

 

 

Spotkanie odbÄ™dzie siÄ™ 24 czerwca 2015r.  w UrzÄ™dzie Gminy w Stegnie ul. GdaÅ„ska 34 ( sala nr 1) w godzinach  10,00 do 12,00.  

Przewidywany czas spotkania – 2 godziny.

 

 

Tematem spotkania bÄ™dzie możliwość uzyskania niskooprocentowanej pożyczki (1 %)  w maksymalnej wysokoÅ›ci 40 000 zÅ‚, okres spÅ‚aty  do 36 miesiÄ™cy z 6 miesiÄ™cznym okresem karencji w spÅ‚acie, prowizja 0%.

 

 

Pożyczka może być przeznaczona w szczególnoÅ›ci na: finansowanie inwestycji polegajÄ…cych m.in. na zakupie, budowie lub modernizacji obiektów produkcyjno- usÅ‚ugowo- handlowych; tworzenie nowych miejsc pracy; wyposażenie w maszyny, urzÄ…dzenia, aparaty w tym także zakup Å›rodków transportu (samochód) bezpoÅ›rednio zwiÄ…zanego z celem realizowanego przedsiÄ™wziÄ™cia; nowych rozwiÄ…zaÅ„ technicznych i technologicznych; oraz inne cele gospodarcze przyczyniajÄ…ce siÄ™ do rozwoju MSP.

 


Urząd Gminy w Stegnie, ul. Gdańska 34, 82-103 Stegna

oraz

Stowarzyszenie ,,Centrum Rozwoju Ekonomicznego PasÅ‚Ä™ka''  

ul. PiÅ‚sudskiego 11A, 14-400 PasÅ‚Ä™k            

szczegóÅ‚y na www.screp.pl

Załączniki

Typ Opis Data Dodał
załącznik Zaproszenie 2015-06-02 10:51:57 Suchewicz Ewa
załącznik ZaÅ‚Ä…cznik nr 1 2015-06-02 10:51:32 Suchewicz Ewa
załącznik ZaÅ‚Ä…cznik nr 2 2015-06-02 10:51:12 Suchewicz Ewa
załącznik ZaÅ‚Ä…cznik nr 3 2015-06-02 10:50:50 Suchewicz Ewa
Liczba wyświetleń: 822