Strona główna Urząd gminy Galeria Linki Kontakt

Zaproszenie na bezpłatne spotkanie informacyjne poświęcone aktualnie dostępnym środkom na rozwój i założenie firmy Drukuj Stworz PDF

 

 

ZAPROSZENIE

 

„Wsparcie dla mikro i maÅ‚ych przedsiÄ™biorstw

oraz osób rozpoczynajÄ…cych dziaÅ‚alność gospodarczÄ… z woj. pomorskiego” 

 

 

Serdecznie zapraszamy na bezpÅ‚atne spotkanie informacyjne poÅ›wiÄ™cone aktualnie dostÄ™pnym Å›rodkom na rozwój i zaÅ‚ożenie firmy, które Stowarzyszenie „Centrum Rozwoju Ekonomicznego PasÅ‚Ä™ka” jako Fundusz Pożyczkowy udziela w ramach projektu:

 

 

"Wsparcie przedsiÄ™biorczoÅ›ci poprzez rozwój instrumentów inżynierii finansowej w ramach inicjatywy JEREMIE w województwie pomorskim”


realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 – 2013, Osi Priorytetowej 1. „Rozwój i innowacje w MÅšP", DziaÅ‚anie 1.3 „Pozadotacyjne instrumenty finansowe dla MÅšP” w oparciu o UmowÄ™ OperacyjnÄ… – Pożyczka Globalna nr 2.5/2014/FPJWP/9/218.  

 


Spotkanie odbędzie się 24.06.2015 r. w Urzędzie Gminy w Stegnie
ul. GdaÅ„ska 34, (sala 1) w godzinach od 10:00 do 12:00. Przewidywany czas spotkania – 2 godziny.

 

 

Tematem spotkania bÄ™dzie możliwość uzyskania niskooprocentowanej pożyczki (1% pomoc de minimis)  w wysokoÅ›ci 40 000 zÅ‚, okres spÅ‚aty do 36 miesiÄ™cy z 6 miesiÄ™cznym okresem karencji w spÅ‚acie kapitaÅ‚u, prowizja 0%.

 

 

Pożyczka może być przeznaczona w szczególnoÅ›ci na: finansowanie inwestycji polegajÄ…cych m.in. na zakupie, budowie lub modernizacji obiektów produkcyjnych, usÅ‚ugowych, handlowych, tworzenie nowych trwaÅ‚ych miejsc pracy, zakup wyposażenia w maszyny, urzÄ…dzenia, aparaty, w tym także zakup Å›rodków transportu (samochód) bezpoÅ›rednio zwiÄ…zanego z celem realizowanego przedsiÄ™wziÄ™cia; wdrażanie nowych rozwiÄ…zaÅ„ technicznych lub technologicznych oraz inne cele gospodarcze przyczyniajÄ…ce siÄ™ do rozwoju MÅšP.

 

Serdecznie zapraszamy!

 


Prosimy o potwierdzenie udziaÅ‚u pod numer 887 681 217 lub na adres [email protected]

 

Urząd Gminy w Stegnie ul. Gdańska 34, 82-103 Stegna

oraz

Stowarzyszenie ,,Centrum Rozwoju Ekonomicznego PasÅ‚Ä™ka'' 

ul. J. PiÅ‚sudskiego 11A, 14-400 PasÅ‚Ä™k                                              

szczegóÅ‚y na www.screp.pl, www.jeremie.com.pl

 

 

Załączniki

Typ Opis Data Dodał
załącznik Zaproszenie 2015-06-10 10:46:31 Charkiewicz Ewelina
Liczba wyświetleń: 817