Strona główna Urząd gminy Galeria Linki Kontakt

Wójt Gminy Stegna zaprasza mieszkańców wsi Jantar na spotkanie konsultacyjne. Drukuj Stworz PDF

Z A P R O S Z E N I E

 

Wójt Gminy Stegna zaprasza mieszkaÅ„ców wsi Jantar na

 

spotkanie konsultacyjne

 

w zwiÄ…zku z realizacjÄ… prac projektowych pn. budowa dróg gminnych:
ul. Rybacka, Portowa, Bursztynowa, Dworcowa, Krótka, Sosnowa, Brzozowa, Zakole oraz przylegÅ‚ych do nich dróg dojazdowych w miejscowoÅ›ci Jantar.

 

Realizacja projektu w podziale na funkcjonalne etapy budowy dróg wymagać bÄ™dzie zgody wÅ‚aÅ›cicieli nieruchomoÅ›ci przylegÅ‚ych do drogi w zakresie niezbÄ™dnym do uzyskania parametrów wÅ‚aÅ›ciwych dla klas okreÅ›lonych w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego wsi Jantar.

 

 

Spotkanie konsultacyjne odbÄ™dzie siÄ™ w dniu 18.06.2015 r. w Åšwietlicy Wiejskiej „Jantarowa PrzystaÅ„” w Jantarze.

Prosimy o przybycie właścicieli nieruchomości położonych przy projektowanych drogach wg następującego harmonogramu:

 

1/  ul. Portowa, ul. Krótka - godz. 1300;

2/ ul. Rybacka (strona wschodnia do skrzyżowania z ul. Morską), ul. Brzozowa,
ul. Sosnowa - godz. 1400;

3/ ul. Rybacka (od skrzyżowania z ul. Morską do skrzyżowania z ul. Bursztynową),
ul. Dworcowa - godz.1500;

4/ ul. Rybacka strona zachodnia (od skrzyżowania z ul. Bursztynową do końca),
ul. Bursztynowa, ul. Zakole, droga do szkoły, łącznik ul. Rybackiej z ul. Gdańską przez tory - godz. 1600.

 

                                                                                                                 Wójt Gminy Stegna

Liczba wyświetleń: 750