Strona główna Urząd gminy Galeria Linki Kontakt

Korzysci z posiadania Profilu Zaufanego Drukuj Stworz PDF

Jakie są korzyści z posiadania Profilu Zaufanego?


 • Profil Zaufany to podpis elektroniczny, który nie wymaga instalowania dodatkowego oprogramowania czy korzystania z dodatkowych urządzeń.
 • Profil Zaufany jest bezpłatny.
 • Profil Zaufany pozwala zrealizować wiele spraw administracyjnych bez wychodzenia z domu.
 • Profil Zaufany umożliwia składanie oświadczeń woli.
 • Profil Zaufany jest ważny  przez trzy lata, od momentu jego potwierdzenia.

 

Lista spraw, które można zrealizować za pośrednictwem profilu zaufanego:


 • rejestracja firmy i wszelkie zmiany we wpisie do CEIDG
 • kontrola stanu ubezpieczenia zdrowotnego i opłacanych przez pracodawcę składek
 • pisma, deklaracje podatkowe kierowane do Urzędu Skarbowego
 • skargi, wnioski, pisma ogólne do Urzędu
 • duplikaty świadectw i certyfikatów
 • dopisanie do spisu wyborców
 • pełna lista usług dostępna na stronie http://epuap.gov.pl kolejne urzędy stale poszerzają zakres dostępnych usług.

 

 

Instytucje udostępniające usługi za pośrednictwem Profilu Zaufanego,
czyli do jakich instytucji mogę wysyłać pisma za pośrednictwem internetu i Profilu Zaufanego?

 


Liczba wyświetleń: 1592